Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Liberecký kraj připravuje následující globální granty v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji (oblast podpory 1.1), Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji (oblast podpory 1.2), Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji (oblast podpory 1.3) a Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji (oblast podpory 3.2).

Hlavními cílovými skupinami jsou: děti se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol a přípravných tříd základních škol, žáci základních a středních škol, rodiče sociálně znevýhodněných dětí a žáků, pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj vzdělanosti obyvatel České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Tento program umožní v průběhu let 2007 – 2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.


Odkazy:

Obecné informace o strukturálních fondech Evropské unie v ČR  

Obecné informace o Evropském sociálním fondu  

Detailní informace o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Kontakty:
S případnými dotazy k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost se obracejte na: opvk@kraj-lbc.cz  

 

logo

Zpracovávám...