Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Krajské koncepční dokumenty


ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA


  • Koncepce výstavby a rozvoje informačních systémů krizového řízení a integrovaného záchranného systému LK (dostupný v tištěnné podobě)
  • Povodňový plán Libereckého kraje (dostupný v tištěnné podobě)
  • Havarijní plán Libereckého kraje (neveřejný dokument)
  • Krizový plán Libereckého kraje (neveřejný dokument)
  • Strategie podpory požární ochrany v Libereckém kraji 2014-2016

Zpracovávám...