Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Kotlíkové dotace

Informace k jednotlivým výzvám kotlíkových dotací najdete zde http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace

AKTUALITY:

Konzultace probíhají v nových kancelářích ve 3. patře Evropského domu - dveře č. 4.13 a 4.14 (nově zrekonstruovaný objekt vedle budovy krajského úřadu) na adrese: U Jezu 525/4, Liberec 2. Telefonní a e-mailové kontakty na projektové manažery zůstanou beze změn.

  • pondělí, středa: 8:00 - 17:00
  • úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 14:00

DLE INFORMACÍ Z MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NEBUDOU V DALŠÍM KOLECH KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ PODPOROVÁNY KOTLE VÝHRADNĚ NA UHLÍ A KOMBINOVANÉ KOTLE UHLÍ/BIOMASA S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM (netýká se kombinovaných kotlů uhlí/biomasa s automatickým přikládáním, ty budou nadále podporovány) !!!

VYHLÁŠENÍ NOVÉHO PROGRAMU SE PŘEDPOKLÁDÁ 29.9.2017. Pokud uvažujete o využití této dotace, zašlete nám Vaše kontakty na kotliky@kraj-lbc.cz, budeme Vás průběžně informovat.

  • V průběhu října 2017 se uskuteční semináře na ORP (Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod), kde bude vyhlášený program představen. Pozvánku na semináře najdete u plánované výzvy http://dotace.kraj-lbc.cz/PLANOVANA-VYZVA-programu-Kotlikove-dotace-v-Libereckem-kraji-II-r413351.htm
  • na konci října 2017 se předpokládá příjem žádostí (elektronický příjem s následným fyzickým doručení na krajský úřad)


PROGRAM KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI

Cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Finanční podpora je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v "rodinných domech" dle specifikace programu. Žadatelem může být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník "rodinného domu", který je na území Libereckého kraje.

Povinnosti prodeje a provozu kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností na základě Nařízení komise EU 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.

01.01.2014

Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy)

01.01.2017

Povinnost na vyžádání předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy)

01.01.2018

Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy)

01.01.2020

Zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle splňující požadavky EKODESIGN) – pro celou EU

01.09.2022

Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)

KONTAKTY

email: kotliky@kraj-lbc.cz 

telefon: 485 226 579 

adresa: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2logo

Zpracovávám...