Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Kotlíkové dotace

Informace k jednotlivým výzvám kotlíkových dotací najdete zde http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace

AKTUALITY:

Na přelomu srpna a září 2017 dojde ke stěhování kanceláří oddělení spravující kotlíkové dotace do 3.p Evropského domu (nově zrekonstruovaný objekt vedle budovy krajského úřadu) na adresu: U Jezu 525/4, Liberec 2. Telefonní a emailové kontakty na projektové manažery zůstanou beze změn.

DLE INFORMACÍ Z MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NEBUDOU V DALŠÍM KOLECH KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ PODPOROVÁNY KOTLE VÝHRADNĚ NA UHLÍ A KOMBINOVANÉ KOTLE UHLÍ/BIOMASA S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM (netýká se kombinovaných kotlů uhlí/biomasa s automatickým přikládáním, ty budou nadále podporovány) !!!

VYHLÁŠENÍ NOVÉHO PROGRAMU SE PŘEDPOKLÁDÁ NA KONCI ZÁŘÍ 2017. V současné době probíhají jednání s Ministerstvem životního prostředí o podmínkách vyhlášení dalšího kola kotlíkových dotací. Pokud uvažujete o využití této dotace, zašlete nám Vaše kontakty na kotliky@kraj-lbc.cz, budeme Vás průběžně informovat.

  • v průběhu října 2017 se uskuteční semináře, kde bude vyhlášený program představen - konkrétní termíny seminářů budou zveřejněny po dohodě s jednotlivými ORP (Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod)
  • na konci října 2017 se předpokládá příjem žádostí (elektronický příjem s následným fyzickým doručení na krajský úřad)


PROGRAM KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI

Cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Finanční podpora je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v "rodinných domech" dle specifikace programu. Žadatelem může být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník "rodinného domu", který je na území Libereckého kraje.

Povinnosti prodeje a provozu kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností na základě Nařízení komise EU 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.

01.01.2014

Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy)

01.01.2017

Povinnost na vyžádání předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy)

01.01.2018

Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy)

01.01.2020

Zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle splňující požadavky EKODESIGN) – pro celou EU

01.09.2022

Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)

KONTAKTY

email: kotliky@kraj-lbc.cz 

telefon: 485 226 579 

adresa: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2logo

Zpracovávám...