Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

2.6 - Program Podpora místní Agendy 21

2017

Pro rok 2017 byl otevřen nový internetový portál pro žadatele o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje:

http://dotace.kraj-lbc.cz/

Veškeré informace k programu č.2.6 - Program Podpora místní Agendy 21 naleznete zde:

http://dotace.kraj-lbc.cz/26-Podpora-mistni-Agendy-21-r388816.htm

Na tomto jednotném místě zájemci o dotaci získají kompletní přehled a informace o tom, jaké dotační tituly jsou otevřené, jaké se připravují a které jsou již ukončené, a budou navigováni krok po kroku k vyplnění správné žádosti přímo z oblasti, na kterou je jejich projekt zaměřen.

 

2015 - 2016

Zastupitelstvo LK rozhodlo dne 26.4.2016 o poskytnutí dotací v Programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21 v oblasti podpory Regionální rozvoj na rok 2015.

Seznam podpořených projektů

Povinné přílohy ke Smlouvě o poskytnutí dotace:

Čestné prohlaášení de minimis

Čestné prohlášení obce/organizace

Vyhlášení programu

Formulář Textová část projektu

Formulář Žádost o dotaci

Vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace

2014

Výzva

Formulář Popis projektu

Formulář Žádost o dotaci

Čestné prohlášení fyzická osoba

Čestné prohlášení právnická osoba

Zpracovávám...