Počasí Dnes -7°C Zítra -4°C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

2.6 - Program Podpora místní Agendy 21

2015 - 2016

Zastupitelstvo LK rozhodlo dne 26.4.2016 o poskytnutí dotací v Programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21 v oblasti podpory Regionální rozvoj na rok 2015.

Seznam podpořených projektů

Povinné přílohy ke Smlouvě o poskytnutí dotace:

Čestné prohlaášení de minimis

Čestné prohlášení obce/organizace

Vyhlášení programu

Formulář Textová část projektu

Formulář Žádost o dotaci

Vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace

 

2014

Výzva

Formulář Popis projektu

Formulář Žádost o dotaci

Čestné prohlášení fyzická osoba

Čestné prohlášení právnická osoba

Zpracovávám...