Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

RIS3 fórum motivovalo k výzkumu, vývoji a inovacím v Libereckém kraji

31. 10. 2018

Dne 31. října proběhla první výroční konference Regionální inovační strategie Libereckého kraje (tzv. RIS3 fórum). Zde zástupci podniků, výzkumných organizací a oborových klastrů sídlících v libereckém regionu spolu se zástupci kraje hledali odpovědi na klíčové otázky zaměřující se na podporu inovačního prostředí kraje.

 

„Naším záměrem je založit tradici pravidelných každoročních konferencí, které by se cíleně věnovaly tématům rozvoje regionálního inovačního ekosystému, prezentaci úspěchů, diskusi zástupců vzdělávání, výzkumu a vývoje, podnikatelské sféry i veřejné správy nad aktuálními výzvami rozvoje inovačního prostředí a stanovení priorit na další období" vysvětluje Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, pod jejíž rezort rozvoj a inovace spadají.

Umění sledovat globální trendy, chápat jejich dopady pro místní prostředí, posouvat hranice znalostí, umět tyto znalosti přetvořit do produktu uplatnitelného na celosvětovém trhu a tím dávat konkrétní podobu pojmu „konkurenceschopný kraj či konkurenceschopná Česká republika“ – to jsou hlavní témata, na která se zaměřila výroční konference Regionální inovační strategie Libereckého kraje připravená Libereckým krajem ve spolupráci s Podnikatelským inkubátorem Lipo.ink, Technickou univerzitou v Liberci, výzkumnými organizacemi působícími v kraji, zástupci inovačních podniků a škol.

Program byl rozdělen do tří bloků. V rámci prvního bloku zahájil konferenci hejtman Libereckého kraje Martin Půta společně s radní Radkou Loučkovou Kotasovou. Následně Ondřej Pokorný z Technologického centra AV ČR hovořil o Regionálním inovačním potenciálu v kontextu globálního vývoje. Hovořilo se také o sdílené marketingové inovační značce regionu, Tomáš Hrivnák vysvětloval, jaký je její smysl a potenciál. Philipp Roden, ředitel prvního podnikatelského inkubátoru v Libereckém kraji – Lipo.ink, prezentoval nabídku inkubátoru pro inovativní technologické StartUpy. Úvodní blok uzavřel Jaroslav Demel z Technické univerzity v Liberci, který představil Student Business Club.

Druhý blok začal workshopem Idea Café, vedeným Alešem Vlkem. Účastníci hovořili o hlavních prioritách letos aktualizované Regionální inovační strategie (RIS3), řešili role, motivaci a možnosti jednotlivých partnerů regionálního inovačního ekosystému, pojmenovávali hlavní bariéry a hledali společně nejvhodnější nástroje řešení. Jako podstatné úkoly vnímali zlepšení schopnosti pracovat s talenty, inovátory a vizionáři, zkvalitnění komunikace a spolupráce, stimulaci podnikavosti v nejnovějších technologických oblastech, větší angažovanost v mezinárodním prostředí, větší provázanosti marketingové prezentace regionu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Účastníci se dozvěděli, jak vypadá myšlenková mapa regionálního inovačního ekosystému pro řešení klíčových témat regionální inovační strategie (např. talenty, technologické startupy a další), kde jsou jeho zásadní uzly a kanály a jaká jsou hlavní komunikační témata sdílené regionální inovační značky ve vztahu ke rozhodujícím tématům RIS3.

Součástí třetího bloku byly prezentace příkladů úspěšných projektů realizovaných v regionu v oblastech regionální specializace (RIS3). Ukázaly, že zde působí výzkumné týmy schopné nabídnout excelentní znalosti v širokém spektru oborů i podnikatelé, kteří tyto znalosti úspěšně aplikují v praxi. Dle slov hejtmana Libereckého kraje Martina Půty „Pokud se inovacím nebudeme věnovat tady a teď, tak je bude rozvíjet a zároveň z nich profitovat někdo jiný.“ Region má rozhodně na čem stavět a jeho ambice být součástí transformací a usilovat o iniciaci těchto změn je oprávněná.

Výstupem konference je kromě jiného seznam konkrétních námětů pro řešení cílů RIS3. Největším přínosem byla ale diskuse, vzájemná výměna názorů, zaměření různých úhlů pohledu do jednoho ohniska tématu, které partneři vnímají jako zásadní. Další informace ke konferenci je možné nalézt na Konferenci si přišlo poslechnout 71 účastníků, dle jejichž slov byla velice přínosná, relevantní a užitečná. Největší ohlas měl workshop, ve kterém by uvítali i delší prostor pro vzájemnou diskusi. Mezi účastníky RIS3 fóra rovněž zavítali i návštěvníci z Veletrhu dotačních příležitostí, který organizovala Agentura CzechInvest, a probíhal souběžně s touto akcí.

 

Tato aktivita je realizována v rámci projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje" s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848    

 

logolink

 

Ing. Karolína Vičanová, DiS.
karolina.vicanova@kraj-lbc.cz
Telefon: +420 485 226 494