Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Rychlé zprávy
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje České republiky

V květnu roku 2008 byly zahájeny práce na Aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje České republiky, dokumentu, jehož základním znakem je nahlížení na vývoj společnosti jako  na proces vzájemného ovlivňování tří základních systémů (životní prostředí, lidská společnost, ekonomika),  přičemž cílem je rovnovážný stav.

Zpracování aktualizace respektuje fakt, že tento dokument  musí vyjadřovat široký společenský  konsenzus nad zásadními tématy, prioritami a cíli, které budou v aktualizaci obsaženy.

V první polovině září 2008 byla dokončena pracovní verze analýzy podkladových materiálů, jejímž cílem je identifikace a popis hlavních trendů a problémů v jednotlivých oblastech udržitelného rozvoje. Tato analýza je pracovním, otevřeným dokumentem, který bude dále upravován podle získaných doporučení, připomínek a dodatečných informací. V další fázi práce se stane východiskem ke SWOT (TOWS) analýze, na jejímž základě budou formulovány základní strategické alternativy SUR.

Do 29. září 2008 je možné zasílat komentáře k analýze a návrhy na její případné úpravy či doplnění na emailovou adresu martin.smutny@integranet.cz  Aktuální text dokumentu a další informace o průběhu zpracování SUR lze nalézt na internetových stránkách http://www.integranet.cz/detail.php?id=58&id_web=10

Informace k Aktualizaci SUR ČR poskytují také: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení rozvojových koncepcí, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, Ing. Ivana Ptáčková, tel: 486 226 577.