Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 - aktualizace

Aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje - verze schválená zastupitelstvem LK usnesením číslo 336/12/ZK dne 25.9.2012.

Textová část

Přílohy:

Tabulkové a grafické přílohy

Mapové přílohy 

 

Posouzení vlivu na životní prostředí (SEA)

Informace o zveřejnění oznámení koncepce Aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 - 2020 (__)

Oznámení koncepce (__)

Závěr zjišťovacího řízení (__)

Připomínky v rámci veřejného projednání (__)

 

Veřejné diskuze

Se začátkem nového plánovacího období EU po roce 2013 zahájil Liberecký kraj aktualizaci základních strategických dokumentů kraje, kterými jsou Strategie rozvoje Libereckého kraje a Program rozvoje Libereckého kraje. Cílem obou dokumentů je nastavit na nové plánovací období strategické cíle, opatření a aktivity, které bude Liberecký kraj v novém období podporovat.

V rámci zpracovávání proběhlo několik kol jednání, a to v České Lípě, v Semilech a v Liberci. Prezentace z těchto jednání je ke stažení zde (__)

Pozvánka (__)

Připomínky z veřejných diskuzí (__)

 

Hlavní podkladové dokumenty pro aktualizaci Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020:

Problémová analýza potřeb Libereckého kraje ve vazbě na nové programovací období EU 2014-2020

Strategické směry rozvoje regionu NUTS 2 Severovýchod ve vazbě na priority EU v období 2014+

Priority Libereckého kraje  rozpracované do tématických okruhů Ministerstva pro místní rozvoj jako podklad pro účely přípravy budoucího programovacího období kohezní politiky po roce 2013