Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje je jeden z nejdůležitějších dlouhodobých koncepčních dokumentů Libereckého kraje, jehož cílem je definovat globální cíle rozvoje území a vytvořit systém strategických cílů a opatření vedoucích k naplnění cílů.
Strategie rozvoje Libereckého kraje pro období 2006 - 2020 byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č.122/07/ZK dne 24. dubna 2007.

  Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 - 2020 - plná verze  
  Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 - 2020 - zkrácená verze  
  Mapové přílohy 

V dokumentu jsou stanoveny následující strategické cíle:
  A. Dynamická a konkurenceschopná ekonomika
  B. Kvalitní a zdravé lidské zdroje
  C. Komplexní a kvalitní infrastruktura
  D. Zdravé životní prostředí bez zátěží
  E. Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti

 

Strategické cíle a opatření