Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Program rozvoje Libereckého kraje

Program rozvoje Libereckého kraje je taktickým dokumentem se střednědobým časovým horizontem, který v reakci na Strategii rozvoje Libereckého kraje specifikuje logickou množinu opatření na podporu hospodářského a sociálního růstu v regionálním a místním měřítku. Pro jejich naplnění je zapotřebí podporovat a rozvíjet základní životaschopné místní aktivity, zapojit prostorově mobilní i nemobilní výrobní faktory do regionální ekonomiky a eliminovat "úzké profily" tak, jak vyplynuly ze sociálně ekonomické analýzy našeho kraje.
Program rozvoje Libereckého kraje není jednorázovou aktivitou, ale předpokládá se jeho aktualizace, a to v důsledku měnícího se jak makroprostředí, tak i mikroprostředí. Soubory aktivit, rozpracovávajících opatření do úrovně projektů, jejichž prostřednictvím by mělo dojít k faktickým krokům při implementaci programu, vytvářejí Akční plán.
Postup a možnosti realizace Programu rozvoje Libereckého kraje vycházejí z platné právní úpravy vymezené zejména zákony č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) a č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje.