Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Povodně 2013

OBNOVA MAJETKU POŠKOZENÉHO POVODNÍ

 

Ministerstvo dopravy ČR – Poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy v rámci programu okamžitých oprav místních komunikací v důsledku povodní v květnu a v červnu 2013

Ministerstvo dopravy ČR vyhlásilo dotační program určený pro okamžité opravy místních komunikací pro motorovou i nemotorovou dopravu a majetku obcí souvisejícího s dopravou. Cílem programu je poskytnutí finančních prostředků obcím ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 327 Ministerstvo dopravy na okamžité odstraňování škod vzniklých na místních komunikacích a majetku obcí souvisejícím s dopravou v důsledku povodní v květnu a červnu 2013 a jejich uvedení do původního stavu.

Veškeré informace k programu lze nalézt na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Oprávněný žadatel:                            obec/město

Termín ukončení sběru žádostí:        31. července 2013

Na co je možné čerpat:                     viz. „Pravidla pro poskytování…“

Přílohy (aktuální přílohy stahujte z www stránek MD ČR):

SČÍTÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

 

V souvislosti s povodněmi a  přívalovými dešti, které postihly území Libereckého kraje v červnu 2013, vypracoval Liberecký kraj dle § 3 zákona 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území, přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území (dále jen "přehled") a předložil jej Ministerstvu financí dne 19. 6. 2013.

Celková odhadnutá částka nákladů na obnovu majetku v Libereckém kraji činní 568 409 tis. Kč. V podrobnějším členěním lze škody nalézt zde.

Příloha - souhrnná tabulka škod

Příloha - škody na majetku v členění dle obcí

Kontakt:

Lukáš Chmel

oddělení rozvojových koncepcí

485 226 576

lukas.chmel@kraj-lbc.cz

 

 

DALŠÍ INFORMACE

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal letos první číslo informačních listů nazvané Veřejné zakázky aktuálně

Vzhledem k aktuální situaci, kdy na 900 obcí postižených letošními povodněmi odstraňuje jejich škody, je na pomoc veřejným zadavatelům do informačního listu zařazen i výklad postupu podle zákona při zadávání veřejných zakázek v této krizové situaci. Informační listy je možné stáhnout pod tímto odkazem.

 

 

AKTUALITY