Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Semináře a konference

Informační den pro obce
7. února 2024, Krajský úřad Libereckého kraje

Cílem semináře bylo přinést zejména zástupcům měst a obcí informace o dotačních příležitostech a dalších možnostech a aktivitách kraje zaměřených na obce.

Program semináře včetně jednotlivých prezentací:

Podpora obcí ze strany Ministerstva pro místní rozvoj

Programy přeshraniční spolupráce Interreg ČR-Sasko a ČR-Polsko

Program MPO Obchůdek 2021+, Programy Dotačního fondu LK - oblast regionální rozvoj, Podporované akce a soutěže

Možnosti využití druhotných surovin v Libereckém kraji

Brownfields v Libereckém kraji - investiční příležitosti

Datový portál Libereckého kraje - možnosti pro obce

Evropský digitální hub - podpora digitalizace veřejné správy

Představení platebního portálu pro obce

Aktuality k výzvám IROP II

URBACT IV

Evropská městská iniciativa


 
Krajské setkání s Ministerstvem vnitra ČR, zástupci obcí a dobrovolných svazků obcí
11. ledna 2024, Krajský úřad Libereckého kraje

Cílem setkání bylo přinést aktuální informace z novely zákona o obcích, společenství obcí, odměňování členů zastupitelstva, centrálním registru výročních zpráv a možnosti využití geolokačních dat mobilních operátorů.

Program setkání včetně jednotlivých prezentací:

Novela zákonů o územních samosprávných celcích

Institut společenství obcí

Odměňování členů zastupitelstev ÚSC

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko

Centrální registr výročních zpráv

Geolokační data mobilních operátorů