Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Dokument

SRLK_plná verze tiskStrategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027
           (dokument byl schválen v Zastupitelstvu Libereckého kraje
           dne 23. 6. 2020 usnesením č. 211/20/ZK)

SRLK_zkrácená verze tiskStrategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 - zkrácená verze

SRLK_anglická tiskDevelopment Strategy of the Liberec Region 2021-2027 - abridged version

SRLK_německá tiskEntwicklungsstrategie der Region Liberec 2021-2027 - verkürzte version

SRLK_polská tiskStrategia rozwoju kraju Libereckiego 2021-2027 - wersja skrócona

 

Tištěná verze dokumentu je k dispozici v budově Krajského úřadu Libereckého kraje - oddělení rozvojových koncepcí, 2. patro, kancelář č. 272, srlk@kraj-lbc.cz; tel. 485 226 572, 485 226 576, 485 226 309. Dokument je v omezeném množství dostupný také na recepci úřadu a ve stojanu ve 14. patře.


     verze 3.3
     (verze k 6. 1. 2020)
     po vypořádání připomínek

     verze 3.2
     (říjen 2019)
     pro připomínkování veřejností

     verze 2.1
     (listopad 2018)
     analytická část


       Souhrn připomínek včetně jejich vypořádání k verzi 2 (analytická část)

       Souhrn připomínek včetně jejich vypořádání k verzi 3.2 (sběr do 18. 12. 2019)

       Souhrn připomínek včetně jejich vypořádání v rámci procesu SEA (sběr do 7. 4. 2020)

       Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů