Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Dokument

SRLK - finální verzeStrategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027
           (dokument byl schválen v Zastupitelstvu Libereckého kraje
           dne 23. 6. 2020 usnesením č. 211/20/ZK)


     verze 3.3
     (verze k 6. 1. 2020)
     po vypořádání připomínek

     verze 3.2
     (říjen 2019)
     pro připomínkování veřejností

     verze 2.1
     (listopad 2018)
     analytická část


       Souhrn připomínek včetně jejich vypořádání k verzi 2 (analytická část)

       Souhrn připomínek včetně jejich vypořádání k verzi 3.2 (sběr do 18. 12. 2019)

       Souhrn připomínek včetně jejich vypořádání v rámci procesu SEA (sběr do 7. 4. 2020)

       Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů