Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021 - 2027

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje definuje základní strategické cíle rozvoje území Libereckého kraje a formuluje opatření a aktivity pro jejich dosažení. 
více ...

Dokument byl dne 23. 6. 2020 schválen v Zastupitelstvu Libereckého kraje (usnesení č. 211/20/ZK).


 

DokumentSEA - hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví      Postup zpracování dokumentu        Monitoring dokumentu   Kontakty


 

Obecné informace o dokumentuObecné informace o dokumentu                
Proces tvorby dokumentuProces tvorby dokumentu
Struktura dokumentuStruktura dokumentu                                      
Struktura návrhové částiStruktura návrhové části
Hospodářsky slabé oblastiHospodářsky slabé oblasti                            
Venkovské oblastiVenkovské oblasti

 


Kontakt:

odbor regionálního rozvoje a evropských projektů - oddělení rozvojových koncepcí
kancelář č. 272
e-mail:    srlk@kraj-lbc.cz
telefon:  485 226 576, 485 226 309485 226 572