Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Chytřejší kraj pro Liberecký kraj

Koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj                      Akční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj

Cílem je nasměrovat aktivity Libereckého kraje v oblasti využívání chytrých technologií tak, aby pozitivně ovlivňovaly život obyvatel v Libereckém kraji.

Koncepce nezahrnuje všechna témata, ve kterých je možné využití „chytrých řešení“, ale je zaměřena především na kompetence kraje, tedy na oblasti, ve kterých může kraj v krátkém čase připravit a realizovat projekty.

Koncepce identifikuje nejdůležitější témata, priority a problémy, k jejichž řešení se využívají nebo dají využít chytrá řešení a technologie.

Akční plán idenfikuje konkrétní projekty a aktivity a je zpracován na období 3 let.


DALŠÍ INFORMACE JSOU K DISPOZICI NA WWW.1012PLUS.CZ.


Výroční zpráva 2020  VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021  VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021

Ocenění Chytrá města 2020

Akční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj získal ocenění v rámci čtvrtého ročníku prestižní celostátní soutěže Chytrá města za rok 2020 v kategorii Vize/idea Smart City.

Soutěž Chytrá města 2021

Projekt Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj "Hospodaření s vodou" získal v rámci pátého ročníku prestižní celostátní soutěže Chytrá města za rok 2021 zvláštní cenu poroty za přínos v oblasti hospodaření se srážkovou a šedou vodou.