Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Akční plány protihlukových opatření

Krajský úřad Libereckého kraje na základě ustanovení § 81c písm. b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů pořizuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou situaci, aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, akční plány pro území aglomerace, jejichž součástí je vymezení tichých oblastí v aglomeraci, akční plány pro hlavní pozemní komunikace, které vlastní kraj, včetně hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví obcí ve správním území kraje, a to podle údajů ze strategických hlukových map zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Pořizování strategických hlukových map se provádí pro hlavní pozemní komunikace, po nichž projede více než 3 000 000 vozidel za rok, pro hlavní železniční tratě, po nichž projede více než 30 000 vlaků za rok, pro hlavní civilní letiště, která mají více než 50 000 vzletů nebo přistání za rok a pro aglomerace s více než 100 000 obyvateli.

Cílem akčních plánů je řízení postupů a priorit při vytváření budoucí akustické situace pomocí plánovaných opatření v rámci územního plánování, inženýrských opatření v oblasti dopravních systémů, plánování dopravy, snižování hluku ochrannými protihlukovými opatřeními a řízením v oblasti zdrojů hluku ve venkovním prostředí, kdy na základě těchto činností je cílem snížení počtu hlukově zatížených osob v okolí sledovaných zdrojů hluku.

Akční plány jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jejich aktualizace probíhá každých 5 let.


3. kolo strategického hlukového mapování

Akční plány protihlukových opatření byly zpracovány v první polovině roku 2019 a na začátku září 2019 odevzdány na Ministerstvo zdravotnictví.

 
Akční plán protihlukových opatření - aglomerace Liberec

Příloha č.1
Příloha č.2

 

Akční plán protihlukových opatření - hlavní pozemní komunikace

Mapové přílohy

 
Kontaktní osoby:

pro akční plán protihlukových opatření pro aglomeraci Liberec
Mgr. Zuzana Šiftová
zuzana.siftova@kraj-lbc.cz
tel.: 485 226 309

pro akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví LK
Ing. Vladimír Petera
vladimir.petera@kraj-lbc.cz
tel.: 485 226 573


2. kolo strategického hlukového mapování

Akční plán protihlukových opatření pro aglomeraci Liberec

Návrh akčního plánu pro aglomeraci Liberec

Příloha č. 1 - hotspots aglomerace přehled

Příloha č. 2 - tiché oblasti 

Příloha č. 3 - hotspots aglomerace 1

Příloha č. 4 - hotspots aglomerace 2

Příloha č. 5 - hotspots aglomerace 3

Příloha č. 6 - hotspots aglomerace 4

Příloha č. 7 - hotspots aglomerace 5

Příloha č. 8 - hotspots aglomerace 6

Příloha č. 9 - hotspots aglomerace 7

 

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace, které vlastní kraj, včetně hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví obcí ve správním území kraje

Návrh Akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace, které vlastní kraj, včetně hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví obcí ve správním území Libereckého kraje

Příloha č. 1 hotspots silnice přehled

Příloha č. 2 hotspots silnice 1

Příloha č. 3 hotspots silnice 2

Příloha č. 4 hotspots silnice 3

Příloha č. 5 hotspots silnice 4

Příloha č. 6 hotspots silnice 5

Příloha č. 7 hotspots silnice 6