Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Hospodářsky slabé oblasti

Aktuální vymezení hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje bylo provedeno v rámci  zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2014-2020 a bylo schváleno Radou LK dne 5.6. 2014 usnesením č. 947/14/RK a Zastupitelstvem LK dne 24.6. 2014 usnesením č. 238/14/ZK.

Metodika vymezení:
Jako základní územní jednotka byly zvoleny tzv. generelové jednotky, který je v Libereckém kraji celkem 61. Tyto generelové jednotky byly mezi sebou porovnávány na  základě následujících 11 ukazatelů:

 1. intenzita bytové výstavby
 2. index vzdělanosti
 3. index ekonomického zatížení
 4. počet pracovních příležitostí
 5. registrovaná nezaměstnanost
 6. intenzita podnikatelské aktivity
 7. daňové příjmy
 8. hustota  zalidnění
 9. dopravní obslužnost
 10. technická infrastruktura
 11. občanská vybavenost

Výsledné vymezení:
Na základě hodnocení výše uvedených ukazatelů byly generolové jednotky rozděleny do 3 skupin:

 • hospodářsky podprůměrné oblasti - patří sem všechny jednotky s výslednou hodnotou nižší než je průměrná hodnota za Liberecký kraj (méně než 10 000 bodů)
 • hospodářsky slabé oblasti - patří sem všechny jednotky s výslednou hodnotou nižší než 9 200 bodů
 • ostatní oblasti - patří sem všechny jednotky s výslednou hodnotou vyšší než je průměrná hodnota za Liberecký kraj (nad 10 000 bodů)

Hospodářsky slabé generolové jednotky byly následně rozděleny podle svého geografického umístění do jednotlivých hospodářsky slabých oblastí.

Do hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje je na základě zvolené metodiky zařazeno 79 obcí představujících 19 % obyvatelstva a 42 % rozlohy kraje.

Hospodářsky podprůměrné oblasti zahrnují 144 obcí, 34 % obyvatelstva a 64 % rozlohy Libereckého kraje.

Bližší informace o metodice a výsledném vymezení:

HSO 2014-2020

Grafické znázornění hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí:

HSO2015

 

V rámci tvorby Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 byly vymezeny nové hospodářsky slabé a podprůměrné oblasti, jejichž vymezení bude platné od ledna 2021. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách http://www.kraj-lbc.cz/srlk