Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Smart akcelerátor

Smart akcelerátor

 

SALK_logo

 

Cílem projektu Smart Akcelerátor II Libereckého kraje (dále “SALK II”) je posílit v kraji regionální inovační ekosystém na podkladu Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR a její regionální přílohy pro území Libereckého, rozvíjet kapacity, organizační struktury a znalosti pro rozvoj prostředí příznivého pro inovace, výzkum a vývoj. Klíčovým znakem bude zaměření na kvalitní řízení procesu “entreprenurial discovery process” (podnikatelského objevování), jehož hlavním výstupem bude identifikace a příprava konkrétních strategických projektů, které se budou zaměřovat na řešení zásadních výzev a potřeb Libereckého kraje.

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016369

Realizátor projektu:

Liberecký kraj

Doba realizace projektu:

1. 10. 2019 – 31. 12. 2022

Rozpočet projektu:

25 276 385,82 Kč

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU:

 • Základní tým – tato aktivita představuje komplexní podporu rozvoje inovačního prostředí v Libereckém kraji s využitím RIS3 LK, kterou bude zajišťovat základní tým (viz kontakty). Jedná se o aktivity spojené s RIS3 strategií Libereckého kraje (aktualizace RIS3 strategie a akčních plánů této strategie) a také o aktivity spojené s fungováním Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje a odborných inovačních platforem. Sběr projektů do Akčního plánu RIS3 probíhá průběžně.
   
 • Mapování – v rámci této aktivity RIS3 tým provádí mapování, sledování a analýzu vývoje inovačního prostředí v Libereckém kraji. Budou probíhat terénní šetření, workshopy s důležitými aktéry a vyhodnocování naplňování RIS3 strategie a akčních plánů. Výsledky budou zpracovány v odborných studiích a zprávách, které budou průběžně zveřejňovány.
   
 • Asistence – cílem aktivity je podpořit prostřednictvím dotačního programu absorpční kapacitu v kraji. Liberecký kraj bude příjemcům poskytovat vouchery v hodnotě do 300 000 Kč na zpracování projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Libereckého kraje. Výzva je plánována v dubnu 2020.
   
 • Propagace - zahrnuje realizaci Marketingové a komunikační strategie Libereckého kraje pro oblast výzkumu, vývoje a inovací a následnou realizaci aktivit z této strategie vyplývajících, včetně posilování regionální inovační značky „Vybroušené výkony“, tvorbu informačního portálu a specifických videí.
   
 • Vzdělávání - Cílem aktivity je vzdělávání realizačního týmu a posilování relevantních kompetencí pracovníků veřejné správy a představitelů samosprávy a odborníků z partnerských organizací, kteří jsou zapojeni do rozvoje inovačního prostředí v kraji
   
 • Twinning - prostřednictvím partnerské spolupráce se zahraničním zkušeným subjektem se detailně seznámíme s aktivitami a zkušenostmi daného zahraničního subjektu a pomocí společných aktivit zajistíme osvojení konkrétního podpůrného nástroje tak, aby mohl být využit v podmínkách kraje. Konkrétně se bude jednat o partnerství s izraelskou univerzitou Bar-Ilan University - Zajišťování systémů kybernetické bezpečnosti při řízení velkých dat a technologických nástrojů v rámci konceptu inteligentních měst.

Projekt Smart Akcelerátor Libereckého kraje je zaměřen na rozvoj inovačního prostředí a znalostní ekonomiky, na perspektivní specializace a přípravu a realizaci strategických intervencí v prostředí vědy, výzkumu a inovací v Libereckém kraji, vše na základě Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (Národní RIS3)   

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848

Realizátor projektu:

Liberecký kraj

Doba realizace projektu:

1. 4. 2016 – 30. 9. 2019

Rozpočet projektu:

16 487 290,60 Kč

Cíl projektu: Cílem projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje (dále SALK) je zajistit kvalitní a koordinovanou implementaci Národní RIS3 strategie na území Libereckého kraje (RIS3 LK), zkvalitnit proces tzv. entrepreneurial discovery process (překládáno jako podnikatelské objevování nových příležitostí), a tím usnadnit naplňování dílčích cílů RIS3 strategie. Všemi těmito aktivitami chce projekt přispět k plnému využití znalostního potenciálu Libereckého kraje a posilování konkurenceschopnosti.

SALK_logo


Smart akcelerator II LK
 

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU:

 • Základní tým – tato aktivita představuje komplexní podporu rozvoje inovačního prostředí v Libereckém kraji s využitím RIS3 LK, kterou bude zajišťovat základní tým (viz kontakty). Jedná se o aktivity spojené s RIS3 strategií Libereckého kraje (aktualizace RIS3 strategie a akčních plánů této strategie) a také o aktivity spojené s fungováním Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje a odborných inovačních platforem.

  Sběr projektů do Akčního plánu RIS3 probíhá průběžně – viz odkaz
   
 • Mapování – v rámci této aktivity RIS3 tým provádí mapování, sledování a analýzu vývoje inovačního prostředí v Libereckém kraji. Budou probíhat terénní šetření, workshopy s důležitými aktéry a vyhodnocování naplňování RIS3 strategie a akčních plánů. Výsledky budou zpracovány v odborných studiích a zprávách, které budou průběžně zveřejňovány.
   
 • Asistence – cílem aktivity je podpořit prostřednictvím dotačního programu absorpční kapacitu v kraji. Liberecký kraj bude veřejným subjektům poskytovat vouchery v hodnotě do 250 000 Kč na zpracování projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Libereckého kraje. Výzva je plánována v dubnu 2017.
   
 • Propagace - zahrnuje přípravu a zpracování Marketingové a komunikační strategie Libereckého kraje pro oblast výzkumu, vývoje a inovací a následnou realizaci aktivit z této strategie vyplývajících.