Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

8. jednání RVVI

8. jednání RVVI


Organizátor:       Liberecký kraj (Smart akcelerátor LK)
Název akce:         8. zasedání RVVI
Datum konání:   11. prosince 2018
Místo konání:      
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec (3. patro, zasedací místnost č. 326a)

Program:

 1. Zahájení -  Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje
 2. Kontrola plnění úkolů ze 7. jednání Rady VVI
 3. Hodnocení projektů podaných do výzvy Regionálního inovačního programu
 4. Marketingová strategie inovačního prostředí Libereckého kraje
 5. Aktualizace Akčního plánu RIS3 LK
 6. Mezinárodní RIS3 platformy
 7. Návrh základního rámce návrhu programu PhD Talent Libereckého kraje
 8. Dokument Strategie chytřejšího regionu
 9. Různé 
 • Aktivity Lipo.ink
 • Strategie rozvoje kraje 2021+
 • Smart akcelerátor II Libereckého kraje

Podklady: PrezentaceLipo.ink Strategie chytřejšího regionu, Tisková zprávaZápis z 8. jednání RVVI

8. jednání RVVI 8. jednání RVVI 8. jednání RVVI