Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

7. jednání RVVI

7. jednání RVVI

Organizátor:       Liberecký kraj (Smart akcelerátor LK)
Název akce:         7. zasedání RVVI
Datum konání:   29. května 2018
Místo konání:      
Evropský dům, Liberec

Program:

1. Zahájení -  Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje

2. Kontrola plnění úkolů ze 6. jednání Rady VVI LK

3. Aktuální informace z národní úrovně RIS3

4. Regionální RIS3 2018+ pro území Libereckého kraje – projednání aktualizace

5. Aktualizace Akčního plánu RIS3

6. Hodnocení projektu podaného do výzvy Asistenční vouchery Libereckého kraje

7. Regionální inovační program – dotační tituly 2018

8. Marketingová strategie inovačního prostředí Libereckého kraje

9. Různé

      - aktuální aktivity Lipo.ink

      - námět pro rozvoj výzkumných týmů v LK

      - Strategie Smart Region

      - projekt ENTER

Podklady: 

IMG_0129IMG_0132IMG_0134IMG_0141