Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

6. jednání RVVI

6. jednání RVVI

Organizátor:       Liberecký kraj (Smart akcelerátor LK)
Název akce:         6. zasedání RVVI
Datum konání:   21. února 2018
Místo konání:      
CRYTUR spol. s r.o.

Program:

Zahájení -  Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje

Kontrola plnění úkolů z 5. jednání Rady VVI LK

Regionální RIS3 2018+ pro území Libereckého kraje – průběžná informace

Aktualizace Akčního plánu RIS3

Hodnocení projektů podaných do výzvy Asistenční vouchery Libereckého kraje

Regionální inovační program – dotační tituly 2018

Plán aktivit na rok 2018 – SALK, Vzdělávací plány SALK a Lipo.ink

Informace o Zprávě k vyhodnocení implementace RIS3 na území LK

Představení společnosti a exkurze ve společnosti CRYTUR spol. s r.o.

IMG_0078 IMG_0079 IMG_0080 IMG_0088 IMG_0089 IMG_0093