Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

13. jednání RVVI

13. jednání RVVI

Organizátor:       Liberecký kraj (Smart Akcelerator II Libereckého kraje)
Název akce:         13. zasedání RVVI
Datum konání:   20. února 2020
Místo konání:     
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická

Program

 1. Zahájení - Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje
 2. Uvítání v Centru odborného vzdělávání strojírenství a elektrotechniky - Ing. Semerád, ředitel Střední školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy
 3. Regionální inovační program Libereckého kraje – výzva 2020
 4. Program „Asistenční vouchery Libereckého kraje“ 
 5. Krajská příloha RIS3 ČR 2021+ pro území Libereckého kraje – představení analytické části 
 6. Komunikace regionální inovační značky
 7. Projekt „Juniorní centra excelence kybernetické bezpečnosti“ 
 8. Lipo.ink – aktuální informace o aktivách a nabídce služeb
 9. Zapojení do mezinárodních S3 platforem 
 10. PhD Talent Libereckého kraje 
 11. Různé
 12. Prohlídka Centra odborného vzdělávání strojírenství a elektrotechniky – prostory a strojní a přístrojové vybavení 

Podklady: Prezentace  Zápis

13 - foto 1     13 - Foto 2     13 - foto 3     13 - Foto č. 4