Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

12. jednání RVVI

12. jednání RVVI


 • Organizátor:          Liberecký kraj (Smart akcelerátor Libereckého kraje)
 • Název akce:            12. zasedání RVVI
 • Datum konání:      20. listopadu 2019
 • Místo konání:         Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec (326a)

Program: 

 1. Zahájení - Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje
 2. Kontrola plnění úkolů z 11. jednání Rady VVI
 3. Regionální inovační program Libereckého kraje – hodnocení projektů předložených do výzvy 2019
 4. Akční plán Koncepce chytřejšího regionu
 5. Projekt TalentMagnet – zařazení do Akčního plánu krajské RIS3
 6. Aktuální stav přípravy Národní RIS 2021+, hlavní výstupy analýzy společnosti Ernst&Young
 7. Zapojení do mezinárodních S3 platforem – Water Smart Territories – aktuální informace
 8. Zapojení do mezinárodních S3 platforem – Regiotex – aktuální infromace
 9. Stipendijní program PhD Talent Libereckého kraje – infomace k podkladům pro projednání se zapojenými organizacemi
 10. Různé