Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

11. jednání RVVI

11. jednání RVVI


 • Organizátor:          Liberecký kraj (Smart akcelerátor Libereckého kraje)
 • Název akce:            11. zasedání RVVI
 • Datum konání:      25. září 2019
 • Místo konání:         Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec (3. patro, multimediální sál č.2)
 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů z 10. jednání Rady VVI
 3. Informace o Regionálním inovačním programu – ukončení příjmu žádostí
 4. Zpráva o vyhodnocení strategických intervencí k naplnění cílů Národní výzumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR na území Libereckého kraje 2019
 5. Vzdělávací plány projektu Smart akcelerátor I Libereckého kraje
 6. Příprava krajské přílohy Národní RIS3 2021+ – analytické podklady, konzultanti, harmonogram a způsob přípravy
 7. Různé

11. jednání RVVI 11. jednání RVVI 11. jednání RVVI