Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

3. jednání RVVI

3. jednání RVVI

Datum a čas jednání: 7. 12. 2016, 13:00 hod 
Místo konání: budova Krajského úřadu 

PROGRAM       

 1. Zahájení - RNDr. Vít Příkaský, představení Ing. Loučkové Kotasové, členky rady kraje,                                nové předsedkyně Rady VaVaI LK
 2. Aktuální informace k Národní RIS3, jejich odraz ve vztahu k regionální úrovni RIS3  – I. Ptáčková
 3. Smart akcelerátor Libereckého kraje – I. Ptáčková, Ing. Černín, Ph.D.
  3.1 Výsledky hodnocení Řídícího orgánu OP VVV 
  3.2 Plán aktivit na rok 2017
          3.2.1  Konference k RIS3
          3.2.2  Vzdělávací aktivity pro klíčové partnery
          3.2.3 Mapování – spolupráce s Technologickou agenturou ČR
          3.2.4 Dotační titul Asistenční vouchery Libereckého kraje
          3.2.5 Zpracování marketingové a komunikační strategie inovačního systému LK
          3.2.6 Akční plán RIS3 strategie
 4. Příklady realizovaných a připravovaných projektů  
  4.1   Strategická výzkumná agenda České technologické platformy pro textil – Ing. Beran
  4.2   Centra odborného vzdělávání Libereckého kraje – zástupce KÚLK (neprezentováno)
 5. Diskuse
 6. Různé

PODKLADY    Prezentace   Zápis z 3. jednání RVVI

3. RVVI 1   3. RVVI 2