Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

1. jednání RVVI

1. jednání RVVI

Datum a čas jednání: 05. 05. 2016
Místo jednání: budova Krajského úřadu

PROGRAM

  1. Zahájení činnosti řídícího orgánu implementace RIS3 strategie v Libereckém kraji.
  2. Projednání strategické intervence pro RIS3 připravované Libereckým krajem. Seznámení s aktuálními informacemi k Národní RIS3
  3. Projednání volby místopředsedy RVVI LK
  4. Projednání účasti stálých hostů na jednání RVVI LK
  5. Projednání návrhu tematických inovačních platforem RIS3 strategie LK
  6. Projednání podoby výkonné jednotky pro realizaci RIS3 LK, tzv. Smart akcelerátoru LK
  7. Projednání návrhu projektů z akčního plánu RIS3 LK
  8. Různé
  9. Závěr

1. RVVI 1   1. RVVI 2   1. RVVI 3