Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Krajské koncepční dokumenty


Databáze strategií - informační systém Ministerstva pro místní rozvoj, který obsahuje dokumenty na úrovni EU, ČR, krajů, mikroregionů, měst a obcí

 

Strategické mapy koncepčních dokumentů Libereckého kraje (verze červenec 2016)

 

ODBOR DOPRAVY



ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA


  • Koncepce výstavby a rozvoje informačních systémů krizového řízení a integrovaného záchranného systému LK (dostupný v tištěnné podobě)
  • Povodňový plán Libereckého kraje (dostupný v tištěnné podobě)
  • Havarijní plán Libereckého kraje (neveřejný dokument)
  • Krizový plán Libereckého kraje (neveřejný dokument)
  • Strategie podpory požární ochrany v Libereckém kraji 2014-2016

ODDĚLENÍ INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU