Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Krajské koncepční dokumenty


Odbor kancelář hejtmana
  • Koncepce výstavby a rozvoje informačních systémů krizového řízení a integrovaného záchranného systému LK (dostupný v tištěnné podobě)

  • Povodňový plán Libereckého kraje (dostupný v tištěnné podobě)

  • Havarijní plán Libereckého kraje (neveřejný dokument)

  • Krizový plán Libereckého kraje (neveřejný dokument)

  • Poplachový plán Libereckého kraje

  • Plán obrany Libereckého kraje

  • Strategie podpory požární ochrany v Libereckém kraji 2014-2016 s výhledem do roku 2020


Odbor investic a správy nemovitého majetku