Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Krajské koncepční dokumenty

Databáze strategií

informační systém Ministerstva pro místní rozvoj, který obsahuje dokumenty na úrovni EU, ČR, krajů, mikroregionů, měst a obcí

 

Strategické mapy koncepčních dokumentů Libereckého kraje 

(verze červenec 2019)


 

Koncepční dokumenty podle jednotlivých odborů:


Odbor dopravy

Odbor kancelář hejtmana
  • Koncepce výstavby a rozvoje informačních systémů krizového řízení a integrovaného záchranného systému LK (dostupný v tištěnné podobě)

  • Povodňový plán Libereckého kraje (dostupný v tištěnné podobě)

  • Havarijní plán Libereckého kraje (neveřejný dokument)

  • Krizový plán Libereckého kraje (neveřejný dokument)

  • Strategie podpory požární ochrany v Libereckém kraji 2014-2016


Odbor investic a správy nemovitého majetku