Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Liberecký kraj v číslech

Publikace Liberecký kraj v číslech přináší ucelený pohled na Liberecký kraj a podává přehled o statistických údajích za území kraje a jeho srovnání s Českou republikou a v několika základních ukazatelích i s ostatními kraji.
Publikace je tématicky rozčleněna do 22 kategorií a veškerá data jsou zpracována především formou tabulek a grafů.
Statistická data jsou nejaktuálnější dostupná v době zpracování publikace a jejich dodavatelem je z převážné většiny Český statistický úřad - Krajská správa ČSÚ v Liberci a www.czso.cz.
Publikace je v tištěné podobě k dispozici na oddělení rozvojových koncepcí.

Liberecký kraj v číslech 2016

Liberecký kraj v číslech 2016

Liberec Region by Numbers 2016

Liberec Region By Numbers 2016

Liberecký kraj v číslech 2015

Liberecký kraj v číslech 2015

Liberec Region by Numbers 2015

Liberec Region By Numbers 2015