Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Informace o projektu - výstupy, podklady

O projektu:

Liberecký kraj byl vybrán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, aby se aktivně zapojil jako jeden ze tří pilotních krajů (spolu s Pardubickým a Zlínským krajem) do právě probíhajícího projektu zaměřeného na metodickou podporu obcí s názvem „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“. Projekt je plánován na období let 2011–2014.

Tento projekt má dva základní cíle. Prvním z cílů projektu je poskytnout metodickou pomoc obcím při plánování rozvoje prostřednictvím internetové aplikace pro podporu a usnadnění tvorby rozvojových koncepcí a prostřednictvím souvisejících vzdělávacích aktivit. Druhým cílem projektu je využít výsledky projektu jako podklad pro legislativní změny v oblasti strategického plánování (např. v rámci novely zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, která se nyní připravuje).  

Projekt je rozdělen na šest aktivit, které na sebe navazují.

1. analytická aktivita: posouzení aktuálního legislativního i věcného stavu a zachycení podstaných východisek pro tvorbu metodiky

2. aktivita: vytvoření vlastní metodiky tvorby rozvojových dokumentů obcí, včetně různých volitelných modulů

3. aktivita: transformování vytvořené metodiky do elektronické podoby a její dotvoření dle technických možností užitých informačních technologií

4. aktivita: vytvoření systému e-learningu a rozvoj znalostí a dovedností představitelů a pracovníků obcí. E-learning bude včleněn do softwarové aplikace, aby se uživatelé snadno dostali k vysvětlujícím  a doplňujícím informacím

5. aktivita: ověřování a dopracování elektronické metodické podpory tvorby rozvojových dokumentů obcí dle potřeb obcí a krajů. Vytvořená aplikace bude ověřována ve spolupráci s obcemi a kraji na území pilotních regionů, kterými jsou kraje Liberecký, Pardubický a Zlínský.

6. aktivita: seznámení zástupců s aplikací, uskutečnění vzdělávacích akcí pro uživatele, uskutečnění workshopů a dalších akcí k podpoře využívání a rozvoje aplikace a zapojení co největšího množství obcí

S vytvořeným systémem a softwarovou aplikací budou obce seznamovány prostřednictvím proškolených pracovníků jednotlivých krajů či zástupců dalších aktérů rozvoje. Bude vypracována síť pracovníků, kteří budou na krajské úrovni působit metodicky pro příslušné ORP a obce. Praktické instruktáže a semináře k využívání a uplatnění zpracovaných softwarových nástrojů a spojené se vzděláváním v oblasti plánování a řízení rozvoje obce proběhnou v rámci všech krajů.

Výstupy projektu:

I.B. Dotazník (__
 

 

Vzdělávací kurzy „Tvorba programu rozvoje obce“

Pozvánka na vzdělávací kurzy

Hlavním cílem těchto dvoudenních vzdělávacích kurzů je rozvinout praktickou schopnost účastníků samostatně zvládnout tvorbu programu rozvoje obce a související činnosti. Kurzy se uskuteční v České Lípě (5.-6.9.2013), v Českém Dubu (3.-4.10.2013) a v Semilech (24.-25.10.2013).

Prezentace ze vzdělávacích kurzů:

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí

P2: Program rozvoje obce – kontext, struktura, tvorba

P3: Tvorba analytické části programu rozvoje obce

P4: Tvorba návrhové části programu rozvoje obce

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

Metodika tvorby PRO

 

Konference „Program rozvoje obce - základní rozvojový dokument obce“

Pozvánka na konferenci v Liberci

Konference se uskuteční dne 17.9.2013 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. Hlavním cílem konference bude představit metodiku tvorby programu rozvoje obce a další výstupy projektu, proběhne také diskuze týkající se možnosti zkvalitnění plánování rozvoje obcí.

 

Konference „Podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“

Pozvánka na konferenci v Kroměříži (__)

Konference se uskutečnila dne 13.9.2012 v Kroměříži. Hlavním cílem konference bylo představit postup prací v rámci projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“.

Prezentace z konference:

Projekt SA (__)

Datová základna pro regionální analýzy (__)

Plánování obcí - představení konceptu (__)

Plánování obcí - výsledky šetření (__)

Strategické plánování - obce (__)

Strategické dokumenty - obec Modrá (__)

 

Další výstupy projektu jsou k dispozici na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, odkaz: https://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Elektronicka-metodicka-podpora-rozvojovych-dokumen/Dokumenty-projektu