Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí

O projektu:

Liberecký kraj byl vybrán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, aby se aktivně zapojil jako jeden ze tří pilotních krajů (spolu s Pardubickým a Zlínským krajem) do projektu zaměřeného na metodickou podporu obcí s názvem „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“. 

Tento projekt měl dva základní cíle. Prvním z cílů projektu je poskytnout metodickou pomoc obcím při plánování rozvoje prostřednictvím internetové aplikace pro podporu a usnadnění tvorby rozvojových koncepcí a prostřednictvím souvisejících vzdělávacích aktivit. Druhým cílem projektu bylo využít výsledky projektu jako podklad pro legislativní změny v oblasti strategického plánování.

Jedním z výstupů projektu bylo vytvoření webové aplikace, která pomáhá obcím při tvorbě rozvojového dokumentu obce (programu rozvoje obce). Aplikace provází uživatele obsahem a strukturou dokumentu a zároveň mu nabízí i další užitečné nástroje, jako je práce se statistickými daty, šablony a vzory podplrných dokumentů či e-learning. Obcím dále nabízí nástroje pro řízení a hodnocení vlastních rozvojových dokumentů.

Aplikace je obcím k dispozici na
www.obcepro.cz 

Uživatelská podpora:

Ing. Martin Kolmistr
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel: +420 234 154 246
martin.kolmistr@mmr.cz

Ing. Lukáš Chmel
Krajský úřad Libereckého kraje
oddělení rozvojových koncepcí
tel: +420 485 226 576
lukas.chmel@kraj-lbc.cz