Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Rychlé zprávy
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Příklady dobrých praxí místní Agendy 21

Inspirace pro udržitelný rozvoj

Publikace Inspirace pro udržitelný rozvoj - Příklady dobrých praxí místní Agendy 21 v Libereckém kraji vznikla za účelem prezentace příkladů projektů realizovaných na území Libereckého kraje v rámci Místní agendy 21. Smyslem je na konkrétních příkladech uvést způsoby, jak uplatňovat principy udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na místní a regionální úrovni, jak zapojovat veřejnost do plánování rozvoje území, jak popularizovat a propagovat koncept udržitelného rozvoje na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin a nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji.

Příklady dobré praxe jsou uvedeny na samostatných kartách se stručným popisem projektů, které jsou rozděleny dle tematických oblastí udržitelného rozvoje:

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
          Indikátory udržitelného rozvoje v rámci projektu Jilemnice - město zeleně
          Příprava SCLLD pro Frýdlantsko na období 2014-2020
          Start místní Agendy 21 v Mikroregionu Podralsko
          Geopark Český ráj - šance pro region
          Fórum udržitelného rozvoje a anketa 10P zdravého města Turnova


2. Životní prostředí
         
Vytvoření komplexního systému separace a využití bioodpadu na Tanvaldsku

3. Udržitelná spotřeba a výroba

4. Doprava a mobilita
         
Evropský týden mobility v Turnově

5. Zdraví obyvatel
         
Den zdraví ve zdravém městě Česká Lípa - veletrh zdravého životního stylu

6. Místní ekonomika a podnikání

7. Vzdělávání a výchova
         
Krajina na dlani s motýlí stezkou v Jindřichovicích pod Smrkem
          Program škola pro udržitelný život v Libereckém kraji
          Zdravá škola Lesní v Liberci - otevřené partnerství místní komunity
          Dětský parlament Jilemnice


8. Kultura a místní tradice
         
Místa s tradicí Jizerských hor

9. Sociální prostředí

10. Globální odpovědnost
         
Férová snídaně poprvé v Turnově

Celá publikace je k dispozici v elektronické podobě zde: Příklady dobrých praxí MA21

a v tištěné podobě na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení rozvojových koncepcí ve 2. patře budovy KÚ LK.

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu LK má záměr průběžně rozšiřovat informovanost o aktuálních dobrých praxích  udržitelného rozvoje z Libereckého kraje.  V případě Vašeho zájmu o zařazení také Vaší dobré praxe z realizace aktivity, která by mohla inspirovat ostatní, vyplňte prosím níže uvedený formulář. Zkontaktujeme se s Vámi a prokonzultujeme podrobnosti prezentace Vaší zkušenosti.

Formulář dobré praxe