Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Rychlé zprávy

Výstupy 3. bloku kurzu Manažer udržitelné spotřeby a výroby

25. 05. 2012

V termínu 22.5. – 23.5.2012. Hlavní náplní tohoto bloku kurzu byla prezentace výstupů vstupních hodnocení možností inovací USV v organizacích a podnicích účastníky kurzu před všemi účastníky a mentory, shrnutí nejdůležitějších výstupů přednášení metodiky, závěrečné zkoušky, diskuse nad výsledky a také návrhy dalších možných aktivit v problematice dobrovolných nástrojů USV po skončení realizace projektu „Budování kapacit podpory USV v Libereckém kraji“.  

 

 

Pořadí

Název, popis aktivity

Počet

hlasů

1.

Prezentace USV pro podniky – konkrétní adresné reference a nabídka (najít cesty k oslovení – direkt mailing)

10

2.

Prodej vstupního hodnocení USV jako komerčního produktu (aby nebyly potřeba dotace)

8.

3.

Vymyslet motivační program (soutěž – dotace - legislativa)

7

4.

Využít USV v praxi Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací + upravit metodiku pro tyto organizace

6

5.

Získat finance

5

6.

Sbírka případových studií – webový portál

4

7.

Osvěta – udržitelný rozvoj – podnikatelé, veřejná správa, veřejnost

4

8.

Rozšíření portfolia nástrojů

3

9.

Informační centrum USV

3

10.

Úprava metodiky pro veřejný sektor

2

11.

Doškolovací program pro manažery USV

2

12.

Aktualizace strategických dokumentů Libereckého kraje – vyhodnocení a návrh

2

13.

Úprava metodiky pro podniky včetně názvu (aby byla „prodejnější)

 

14.

Pokračování v budování kapacit

 

 

Návrhy navazujících aktivit pro USV v Libereckém kraji

Kurz USV 3 blok  Kurz USV 3 blok

Mgr. Patočková Lenka
lenka.patockova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 707

LOGO MŽP