Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Rychlé zprávy

Chceme produkty, ale nechceme negativní dopady jejich výroby na životní prostředí….

23. 09. 2011

V prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje se dne 21. září 2011 konal seminář „Podpora pro identifikaci a realizaci eko-efektivních a finančně přínosných inovací“. Seminář byl pořádán v  rámci projektu „Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji“, jehož nositelem je Liberecký kraj a realizace projektu byla podpořena z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Téma semináře bylo zaměřeno na propagaci tzv. dobrovolných přístupů udržitelné výroby a spotřeby v praxi podniků i organizací veřejného sektoru a na seznámení veřejnosti s možností absolvovat v rámci projektu akreditovaný kurz „Manažer udržitelné spotřeby a výroby“. Další možností, která se otevírá pro podnikatelský sektor i organizace zřizované veřejným sektorem, je provedení tzv. vstupních hodnocení udržitelné spotřeby a výroby, které umožňuje odhalit v organizaci či firmě potenciál úspor nákladů s příznivými vlivy na životní prostředí i společnost.

„Ve svých základních koncepčních dokumentech Liberecký kraj deklaruje zájem na rozvoji svého území v souladu s principy udržitelného rozvoje, na zlepšování kvality života v rámci limitů země, a to v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Uskutečnit tento cíl je možné pouze realizací celé šíře konkrétních projektů a aktivit, které dávají základní myšlence udržitelného rozvoje život. Zde jsme se zaměřili primárně na podnikatelský sektor, na zlepšování řízení a výroby, inovace a uvědomělou orientaci výroby a spotřeby na šetrnost vůči životnímu prostředí i společnosti,“ říká RNDr. Vít Příkaský, náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.  

Případě zájmu o účast v kurzu Manažer udržitelné spotřeby a výroby či o provedení vstupního vyhodnocení možností uplatnění nástrojů udržitelné spotřeby a výroby v podnicích či organizacích veřejného sektoru, se obracejte na Informační centrum udržitelné výroby a spotřeby, které provozuje jej společnost AECOM CZ v Liberci na adrese Londýnská 51/2, podrobné informace lze také získat na e-mailovém kontaktu usv@kraj-lbc.cz, či na kontaktech: 

Mgr. Luboš Vašek, tel.: 283 090 611, e-mail.: Lubos.Vasek@aecom.com

Mgr. Stanislava Prokšová, tel.: 485 101 645, e-mail.: Stanislava.Proksova@aecom.com

Mgr. Patočková Lenka
lenka.patockova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 707

LOGO MŽP