Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Udržitelný rozvoj

Kurz manažer udržitelné spotřeby a výroby byl zahájen

15.11.2011  /  Ve dnech 10.11. – 11.11.2011 se konal v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje první blok seminářů Kurzu Manažer udržitelné spotřeby a výroby. Prezentace z tohoto kurzu včetně dalších informací je možné získat na Informačním protálu ...

Víte, co se skrývá za souslovím People – Planet – Profit?

25.05.2011  /  Snad by se na tuto otázku dalo odpovědět jedním slovem „rovnováha“. Či snad výrazem „vyváženost“. Častým překladem je také „udržitelný rozvoj“. Trefnost překladu ale není účelem tohoto článku. Tím je seznámení s projektem, jehož ambicí je přisp...