Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Seminář Nerostné suroviny na území Libereckého kraje a jejich budoucí využití? - 12. 12. 2016

Dne 12. prosince 2016 proběhl na Krajském úřadu Libereckého kraje seminář s názvem Nerostné suroviny na území Libereckého kraje a jejich budoucí využití? Seminář uspořádal Liberecký kraj ve spolupráci s Českou geologickou službou.
Hlavním smyslem semináře bylo informovat o základním koncepčním dokumentu Libereckého kraje v oblasti nerostných surovin a o jeho připravované aktualizaci v roce 2017. Dále byla prezentována související témata - tj. problémové lokality těžby nerostných surovin, vliv dopadu těžby v dole Turów na české území, využití opuštěných težeben a edukační projekty České geologické služby.
Seminář byl určen pro zástupce měst a obcí Libereckého kraje, věcně příslušných odborů krajského úřadu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Báňského úřadu, Technické univerzity v Liberci, základních a středních škol i širokou veřejnost.

Seminář - program Program semináře

Prezentované příspěvky:

Co je to Regionální surovinová politika Libereckého kraje a k čemu slouží?
RNDR. Ivana Pecháčková, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, Krajský úřad Libereckého kraje
Seminář - prezentace 1


Čím se zabývá Státní surovinová politika a jak se dotýká území Libereckého kraje?
Mgr. Pavel Kavina, ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Seminář - prezentace 2


Vybrané problémové lokality těžby nerostných surovin v Libereckém kraji v souvislosti s jejich plánovým využíváním - uran, stavební kámen, štěrkopísky ...
RNDr. Petr Rambousek, Ing. Josef Godány, Ing. Petr Bohdálek, odbor výzkumu nerostných surovin a surovinové politiky, Česká geologická služba
Seminář - prezentace 3  Seminář - prezentace 4


Jak využívají zdroje nerostných surovin naši sousedé za hranicí a jak se jejich těžba dotýká Libereckého kraje? Jaké kroky, projekty či opatření připravuje česká strana v souvislosti s "Pokračováním těžby ložiska hnědého uhlí Turów"?
Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel České geologické služby
Seminář - prezentace 5


Opuštěné těžebny v Libereckém kraji a jejich potenciál budoucího edukativního a geoturistického využití - příklady a náměty
Mgr. Vladislav Rapprach, vedoucí odboru regionální geologie sedimentárních formací, Česká geologická služba
RNDr. Štěpánka Mrázová, Ph.D., odbor výzkumu nerostných surovin, Česká geologická služba
Seminář - prezentace 6  Seminář - prezentace 7


Jak atraktivní formou přiblížit geologii a ložiskovou geologii žákům a studentům na základních a středních školách? Příklady dobré praxe.
Ing. Patrik Fiferna, vedoucí odboru vydavatelství, Česká geologická služba
Seminář - prezentace 8


Fotogalerie:

Seminář - foto  Seminář - foto  Seminář - foto 
Seminář - foto  Seminář - foto  Seminář - foto
Seminář - foto  Seminář - foto  Seminář - foto
Seminář - foto  Seminář - foto  Seminář - foto