Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

 

Státní pomoc po živelné nebo jiné pohromě    - odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj

 

Prostřednictvím programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou mohou obce zasažené srpnovou povodní žádat o účelovou dotaci na obnovu obecního majetku.

Jednou z příloh, která je k žádosti vyžadována, je potvrzení na formuláři Prohlášení krajského úřadu k žádosti obce (svazku obcí, kraje) o dotaci poskytovanou z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Toto Prohlášení bude Krajský úřad Libereckého kraje potvrzovat na základě přijaté žádosti od jednotlivých obcí. Jako součást žádosti je nutné zaslat vyplněný formulář Prohlášení krajského úřadu, který je v posledním poli doplněn o identifikaci majetku, na který Prohlášení žádáte vystavit. Dále je nutné přiložit finální verzi žádosti o poskytnutí dotace, která bude odeslána na Ministerstvo pro místní rozvoj.