Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Fond solidarity EU

Fond solidarity EU - základní informace

Fond solidarity Evropské unie byl v roce 2002 založen na kratí nejzávažnějších škod, způsobených zejména přírodními katastrofami. Ministerstvo financí ve spolupráci s kraji postiženými povodněmi z června 2013 uspělo s žádostí o dotaci z tohoto fondu a České republice byl udělen finanční příspěvek ve výši 15 928 275 EUR. Rozdělení těchto prostředků podléhá závazné metodice Ministerstva financí. Pro Liberecký kraj je tak v prvních dvou kolech výzev alokováno max. 589,346 tis. EUR (15, 24 mil. Kč).

Příspěvek z Fondu solidarity EU je koncipován jako příspěvek veřejným rozpočtům, který je určen na proplácení nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území vlivem ničivých povodní z června 2013.

Základní podmínky čerpání z FSEU stanovuje "Závazná metodika realizace Fondu solidarity EU v ČR - povodně červem 2013" vydaná Ministerstvem financí ČR (dále také jen „závazná metodika MF“). Tato metodika dále obsahuje Číselník oprávněných typů výdajů, který definuje výdaje, které lze s FSEU proplácet.

Kontaktní osoba:

Lukáš Chmel
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
lukas.chmel@kraj-lbc.cz
+420 485 226 576

 

Další odkazy

Postup podání žádosti o dotaci z rozpočtu LK - FSEU - postup jak podat žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje k opatření Fondu solidarity EU, termíny, postupy, kontakty, atd.

Realizace Fondu solidarity v roce 2012 - stručná informace o podaných žádostech a vydaných rozhodnutích k FSEU v roce 2012 ve vztahu k povodním z roku 2010

Aktuality