Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Mapové přílohy rozvojových dokumentů


Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020


Součástí dokumentu je vymezení venkovských, hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí Libereckého kraje včetně mapové přílohy.

Venkovské oblasti Libereckého kraje

Venkovské oblasti

Hospodářsky slabé a podprůměrné oblasti Libereckého kraje

HSO mapa

 


Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020


Součástí dokumentu je 20 tématických mapových výstupů.

1. Obecná geografie

1
 

2. Sídelní struktura

2
 

3. Správní členění

3

4. Ekonomická aktivita

4

5. Podnikatelská aktivita

5

6. Rajonizace cestovního ruchu

6

7. Přírůstek počtu obyvatel

7

8. Vzdělanostní struktura

8

9. Nezaměstnanost

9

10. Zdravotnictví

10

11. Dopravní síť

11

12. Technická infrastruktura

12

13. Ochrana přírody a krajiny

13

14. Mikroregiony

14

15. Místní akční skupiny

15

16. Územně plánovací dokumentace

16

17. Socioekonomické rozvojové osy a oblasti

17

18. Partnerské regiony

18

19. Hospodářsky slabé oblasti

19

20. Vymezení venkovského prostoru dle ZÚR LK

20