Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Bytová politika

Podpory v oblasti bydlení financované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro rok 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v říjnu 2019 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů, a dále do podprogramů Technická infrastruktura a Bytové domy bez bariér.

Podrobnosti o podprogramech, výzvy k předkládání žádostí o dotaci z jednotlivých podprogramů a také seznam přijatých žádostí pro rok 2020 naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoje ČR.

Informace o dotačních programech pro rok 2021 prozatím nejsou známy.

Přehled programů na podporu bydlení vypsaných v letech 2002-2017 je k dispozici v archivu na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Více informací (termíny, místo konání, apod.) naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoje ČR.

Státní fond podpory investic

Problematice bydlení se podrobně věnuje Státní fond podpory investic (dříve Státní fond rozvoje bydlení), kde naleznete další možnosti na podporu bydlení.

Jedná se například o:

  • Program pro mladé (výhodné úvěry na pořízení bydlení pro mladé lidi do 36 let),
  • Živel (úvěrový program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou),
  • Zateplování (bezúročný úvěr na energetickou modernizaci bytových domů),
  • Regenerace sídlišť (dotace a úvěry pro obce na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích) apod.

Praktické informace pro širokou veřejnost od právního poradenství, informací o aktuálních dotačních programech, technických záležitostí až po různorodě zaměřená témata spojená s bydlením naleznete na Portálu o bydlení, který taktéž provozuje Státní fond podpory investic.