Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Bytová politika

Podpory v oblasti bydlení financované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje zpravidla koncem roku výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení. Svoji podporu cílí do dílčích podprogramů, například  Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů, a dále do podprogramů Technická infrastruktura a Bytové domy bez bariér.

Podrobnosti o podprogramech, výzvy k předkládání žádostí o dotaci z jednotlivých podprogramů a také seznam přijatých žádostí pro aktuální rok naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Přehled programů na podporu bydlení vypsaných v letech předchozích je k dispozici v archivu na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Státní fond podpory investic

Problematice bydlení se podrobně věnuje Státní fond podpory investic (dříve Státní fond rozvoje bydlení), kde naleznete další možnosti na podporu bydlení.

Jedná se například o:

  • Program pro mladé (výhodné úvěry na pořízení bydlení pro mladé lidi do 36 let),
  • Živel (úvěrový program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou),
  • Zateplování (bezúročný úvěr na energetickou modernizaci bytových domů),
  • Regenerace sídlišť (dotace a úvěry pro obce na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích) apod.

Praktické informace pro širokou veřejnost od právního poradenství, informací o aktuálních dotačních programech, technických záležitostí až po různorodě zaměřená témata spojená s bydlením naleznete na Portálu o bydlení, který taktéž provozuje Státní fond podpory investic.