Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Projekt „Společně pro zachování podstávkových domů – Zvyšování povědomí a informovanosti“

 Podstávka                      Podstávka1                      Podstávka2

Liberecký kraj byl jedním z partnerů projektu „Společně pro zachování podstávkových domů – Zvyšování povědomí a informovanosti“. Tento projekt byl spolufinancován v rámci Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Jednalo se o spolupráci mezi Libereckým krajem, okresem Görlitz a římskokatolickou farností Zittau, jejíž hlavním úkolem je informování veřejnosti o situaci podstávkových domů v česko-polsko-německém trojzemí. Ve společném projektu se partneři zasadili o zachování podstávkových domů jako společného kulturního dědictví.

Termín realizace projektu: 1.7.2010 – 30.6.2013.


                logo3            logo2