Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Soupis NNO v Libereckém kraji a interaktivní mapa neziskového sektoru v České republice

 

Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou správou Českého statistického úřadu v Liberci zveřejňuje seznam nestátních neziskových organizací - řazeno abecedně dle obcí.

Jedná se o organizace, které mají sídlo v Libereckém kraji, a je nutné brát v potaz, že na území kraje působí i organizace, které sídlí ve městech mimo náš kraj. Na druhou stranu jde o zapsané neziskové organizace a v celkovém souhrnu se proto mohou nacházet organizace, které již nejsou ve své činnosti aktivní a neukončily řádně svoji činnost a nepožádaly o výmaz z rejstříku.

 

Soupis NNO v Libereckém kraji k 30. 9. 2022 - seřazeno dle obcí

Interaktivní mapa NNO v ČR  (včetně map tematických) - Centrum pro výzkum neziskového sektoru (Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně)