Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Dotace Libereckého kraje a další zdroje

LIBERECKÝ KRAJ - dotační programy, dotační kalendář, osobní záštity hejtmana nebo členů rady pro vaše akce, žádost o záštitu s finanční podporou (tj. Akce podporované Libereckým krajem)

DOTACEMI LIBERECKÉHO KRAJE KROK ZA KROKEM: https://dotace.kraj-lbc.cz/

Dotační kalendář na aktuální rok je zveřejněn na úvodní straně dotačního portálu. Nenechávejte žádost, ale ani konzultaci na poslední chvíli. Konzultujte prosím průběžně.

 

EVROPSKÉ FONDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE - příležitosti v období 201-2020

HLAVNÍ OBLASTI STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NNO NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSTĚŠNÝCH ČINNOSTÍ PRO ROK 2021dokument ke stažení 

Poradna a grantový kalendář NADACE NEZISKOVKY zde