Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Žádosti o dotační podporu aktivit v rámci místní Agendy 21 přijímáme od 1. června do 16. června 2021 

04. 05. 2021

Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo dne 27. 4. 2021  o vyhlášení Programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21 na rok 2021. 

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

  1. Vzdělávání a osvětové akce

• osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví (Den Země, Evropský týden udržitelného rozvoje, Evropský týden mobility/Den bez aut, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazů, Dost bylo plastu, Prevencí proti rakovině, Fairtraidové město) a další akce k tématu MA21, Zdraví 21, Smart Cities a v jejich rámci tisk informačních, výchovných a vzdělávacích materiálů, pořádání soutěží, besed a vzdělávacích aktivit • činnost žákovských a studentských parlamentů, pořádání školních a studentských fór a kulatých stolů, zavádění zdravého životního stylu do škol

  1. Zapojování veřejnosti, transparentnost a kvalita veřejné správy

• zavádění metod a nástrojů posilujících systém řízení kvality ve veřejné správě (MA 21, ISO, EMAS, Společenská odpovědnost organizace a jiné) včetně poradenských služeb • aplikace nástrojů a metod zapojování veřejnosti a dalších zainteresovaných stran do řešení místních problémů (dotazníková šetření, diskuzní fóra, kulaté stoly k různým komunitním tématům, tvorba pocitových map, plánovací víkend, Tvorba vize komunity atd.) • zavádění nástrojů podporujících transparentnost veřejné správy (např. rozklikávací rozpočty, mobilní aplikace pro komunikaci s veřejností, přímé přenosy jednání zastupitelstva, nástroje pro transparentnost veřejných zakázek, participativní rozpočet …)

  1. Strategické plánování

• vypracování či aktualizace strategických rozvojových dokumentů za účasti veřejnosti (např. strategie udržitelného rozvoje nebo program/strategie vedoucí k udržitelnému rozvoji, strategie Smart City, zdravotní plány) • sledování a vyhodnocování vlastních indikátorů MA21 stanovených komunitní metodou – sociologické průzkumy, ankety, šetření spokojenosti apod. • sledování mezinárodně standardizovaných indikátorů udržitelného rozvoje – měření a vyhodnocování indikátorů dle metodiky ECI

Konzultace - průběžně do 15. 6.: Ivana Hujerová, tel. 485 226 722, ivana.hujerova@kraj-lbc.cz a Eva Benešová, tel. 485 226 678, eva.benesova@kraj-lbc.cz. Nenechávejte prosím konzultaci na poslední chvíli. 

Vyhlášení programu: 28. 4. 2021

Zahájení příjmu žádostí: 1. 6. 2021

Ukončení příjmu žádostí: 16. 6. 2021, 14:00 hod.

Zde KOMPLETNÍ INFORMACE, FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

 

Ivana Hujerová
koordinátorka neziskového sektoru a místní Agendy 21
ivana.hujerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226722
Mobil: 602411387