Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Burza filantropie i v Libereckém kraji? Příležitost pro spolupráci neziskovek, podnikatelů a veřejné správy - čtvrtek 19. září, Liberec - multimediální sál krajského úřadu

29. 08. 2019

Zveme neziskové organizace jakéhokoliv zaměření, představitele obcí a měst i podnikatele - čtvrtek 19. září, Liberec - multimediální sál krajského úřadu, vchod C

 

Vážení přátelé,

srdečně vás zveme k hranatému stolu na téma: „Burza filantropie i v Libereckém kraji?“ Samospráva kraje hledá další možnosti podpory činnosti neziskových organizací i další možnosti mezisektorové spolupráce a Burza filantropie je jednou z nich.

Burzu filantropie (dále jen BF) jsme v domovském Pardubickém kraji osobně navštívili, jednali jsme s představiteli samosprávy Pardubického kraje i s pořadateli BF – KOalicí NEvládek Pardubicka. Prostudovali jsme závaznou metodiku a nyní chceme Burzu filantropie představit vám a slyšet váš názor, případně zjistit zájem o tuto aktivitu.

 

Toto jednání je otevřeno zástupcům jakékoliv neziskové organizace, která má o Burzu filantropie zájem. Mezi nimi bychom pak rádi našli dvě neziskové organizace, které jsou ochotné vystoupit aktivně - jejich zástupci (1-3 členové spolku) v rámci setkání vystoupí v roli žadatele o podporu – tzn. předem si připraví „fiktivní“ projekt za max. 50.000 Kč a během osmiminutové powerpointové prezentace se snaží na svou stranu získat přítomné fiktivní donátory a tím pádem získat pro svůj projekt fiktivní finanční podporu, případně podporu materiální nebo možnost využití služeb, které donátor nabídne. Chcete-li nám pomoci, využijte k tomu registrační formulář a zaškrtněte políčko Chceme být pokusným králíkem :-).  Těmto neziskovým organizacím, které pro Liberecký kraj prezentaci zpracují, nabízíme finanční odměnu na základě dohody o spolupráci.

 

Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy. Jedná se vlastně o takový Den „D“ neziskových organizací a probíhá podobně, jak jej známe z pořadu České televize, kde se zajímavé projekty ucházely o podporu investorů. V případě burzy filantropie prezentují neziskové organizace svůj projekt a ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. Kompletní informace pro vás: Burza filantropie Pardubického kraje.

 

ČTVRTEK 19. září, program:

  • 13:30 – 13:45 – Liberecký kraj – úvodní slovo, představení hostů, proč tu jsme: Radka Loučková Kotasová - radní rezortu pro hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty a územní plánování, Michael Otta – vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, Ivana Hujerová – neziskový sektor, místní Agenda 21, program Zdravý Liberecký kraj
  • 13:45 – 14:15 – Co je Burza filantropie – představení konceptu: Jana Machová a Monika Konířová - KOalice NEvládek Pardubicka, držitel ochranné známky BURZA FILANTROPIE a závazné metodiky
  • 14:15 – 14:45 – prezentace I. Projektu NNO a zpětná vazba fiktivních donátorů
  • 14:45 – 15:00 – přestávka na kávu a občerstvení
  • 15:00 – 15:30 – prezentace II. Projektu NNO a zpětná vazba fiktivních donátorů
  • 15:30 – 16:00 – zhodnocení, otázky, doplnění, závěr
  • 16:00 – 17:00 – možnost individuální konzultace

 

Registrace:   Registrační formulář účastníků kulatého stolu "Burza filantropie v Libereckém kraji?"

Z důvodu nutnosti efektivního jednání je počet účastníků omezen, a proto bude registrační formulář po naplnění jednací kapacity deaktivován, děkujeme za pochopení.

Podrobnosti a další informace: Ivana Hujerová, koordinátorka neziskového sektoru, programu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21


ivana.hujerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226722