Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Kotlíkové dotace

Informace k jednotlivým výzvám kotlíkových dotací najdete zde http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace

AKTUALITY:

Konzultace probíhají v nových kancelářích ve 3. patře Evropského domu - dveře č. 4.13 a 4.14 (nově zrekonstruovaný objekt vedle budovy krajského úřadu) na adrese: U Jezu 525/4, Liberec 2. Telefonní a e-mailové kontakty na projektové manažery zůstanou beze změn.

  • pondělí, středa: 8:00 - 17:00
  • úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 14:00

 

PROGRAM KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI

Cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Finanční podpora je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v "rodinných domech" dle specifikace programu. Žadatelem může být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník "rodinného domu", který je na území Libereckého kraje, který v nemovitosti současně bydlí.

 

Povinnosti prodeje a provozu kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností na základě Nařízení komise EU 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.

  • 01.01.2017 Povinnost na vyžádání předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy)
  • 01.09.2024 Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny) 

KONTAKTY


 

logo kotlíky