Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova

Soutěž Vesnice roku 2020 zrušena

Rozhodnutím vyhlašovatelů soutěže byl šestadvacátý ročník soutěže „Vesnice roku 2020“, s ohledem na stávající situaci,zrušen. Veškeré informace naleznete na webu:

http://www.vesniceroku.cz/56-soutez-vesnice-roku-2020-zrusena/?news_page=

Rozhodnutím o zrušení soutěže byly zrušeny také veškeré akce s letošním ročníkem související, včetně motivačních seminářů. Přihlášky do soutěže a uhrazené registrační poplatky budou obcím vráceny. 

 

Umístění účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 v Libereckém kraji

Zlatá stuha – krajský vítěz

Obec: Svojkov (okres Česká Lípa)

 

Modrá stuha – za společenský život

Obec: Horní Branná (okres Semily)

 

Bílá stuha – za činnost mládeže

Obec: Poniklá (okres Semily)

 

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Obec: Bílý Kostel nad Nisou (Okres Liberec)

 

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Obec: Janův Důl (okres Liberec)

 

Skokan roku

Obec: Svijany (okres Liberec)

 

Ocenění za rozvoj venkova

Obec: Bozkov (okres Semily)

 

Zvláštní ocenění komise – Za podporu cestovního ruchu

Obec: Stráž pod Ralskem (Okres Česká Lípa)

 

Cena naděje pro živý venkov - ocenění za nadmístní spolkový život a občanskou společnost

Obec: Všelibice (okres Liberec)

 

Cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)

Obec: Polevsko (okres Česká Lípa)

 

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

Obec: Svijany (okres Liberec)

 

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky

Obec: Horní Branná (okres Semily)

 

Inovativní obec

Obec: Horní Branná (okres Semily)

 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova:

Kategorie A

Obec: Stráž pod Ralskem – Zámek Varterberk

Kategorie B

nebyla udělena

Kategorie C

Obec: Karlovice – Mateřská škola Sedmihorky

 

Veškeré informace k soutěži najdete na webové adrese www.vesniceroku.cz.

Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním Dnu malých obcí v Praze. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Dle harmonogramu soutěže jsou měsíce květen a červen  vyhrazeny na hodnocení krajských kol. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole.

 
Vyhlašovatelé soutěže:
Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR.
Spoluvyhlašovatelé soutěže:
Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a příslušné kraje v případě krajských kol.
 
Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
 
Soutěže se mohou účastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 6200 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.
 
V Libereckém kraji se do letošního ročníku soutěže přihlásilo 16 obcí. Každá obec zařazená do soutěže byla v měsíci červnu navštívena krajskou hodnotitelskou komisí. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které bylo v krajském kole soutěže uděleno ocenění Zlatá stuha. V letošním roce je to obec Kruh.
 
Ocenění v krajském kole:
Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole
Modrá stuha – za společenský život
Bílá stuha – za činnost mládeže
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Kromě těchto ocenění může komise udělit i řadu diplomů a to za vzorné vedení obecní knihovny, vzorné vedení kroniky, za rozvíjení lidových tradic, za kvalitní květinovou výzdobu aj.
 
Základní informace a podklady pro hodnocení získává krajská hodnotitelská komise z prezentace obce, prohlídky obce a z materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Přehled oceněných obcí v LK v letech 1995 - 2019