Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova

Soutěž Vesnice roku se po dvou letech vrací

Po dvouleté pauze vynucené koronavirovou pandemií se letos opět uskutečnil 26. ročník krajského kola soutěže Vesnice roku v původní podobě. V Libereckém kraji se do letošního, šestadvacátého ročníku soutěže přihlásilo 12 obcí. Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2022 v Libereckém kraji se stala obec Poniklá na Semilsku. Hodnotitelská komise ocenila zejména za komplexní přístup k rozvoji obce, vzdělávání, práci s mládeží a společenskému životu se zřetelem na místní školu a spolky i zachování krkonošských tradic, ze kterých vyniká tvorba perličkových ozdob, jež je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Umístění účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku 2022 v Libereckém kraji

Zlatá stuha – krajský vítěz

Obec: Poniklá (okres Semily)

 

Modrá stuha – za společenský život

Obec: Višńová (okres Liberec)

 

Bílá stuha – za činnost mládeže

Obec: Všelibice (okres Liberec)

 

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Obec: Svijany (Okres Liberec)

 

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

neudělena

 

Skokan roku

Obec: Stráž pod Ralskem (okres Česká Lípa)

 

Ocenění za rozvoj venkova

Obec: Bílý Kostel nad Nisou (okres Liberec)

 

Zvláštní ocenění komise – Za péči o vodu v krajině

Obec: Heřmanice (Okres Liberec)

 

Cena naděje pro živý venkov - ocenění za nadmístní spolkový život a občanskou společnost

Obec: Zahrádky (okres Česká Lípa)

 

Cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)

Obec: Mníšek (okres Liberec)

 

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

Obec: Višňová (okres Liberec)

 

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky

Obec: Roprachtice (okres Semily)

 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova:

Kategorie A

Obec: Stráž pod Ralskem – Zámek Varterberk

Kategorie B

nebyla udělena

Kategorie C

Obec: MníšekKarlovice –za výstavbu pavilonu Mravenec mateřské školy 

Diplom za odvážný a vizionářský přístup k rozvoji obce

Jeřmanice (okres Liberec)

Diplom za modernizaci zázemí pro hasiče

Zlatá Olešnice (Jablonec nad Nisou)

 

Veškeré informace k soutěži najdete na webové adrese www.vesniceroku.cz.

Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním Dnu malých obcí v Praze. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Dle harmonogramu soutěže jsou měsíce květen a červen  vyhrazeny na hodnocení krajských kol. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole.

 
Vyhlašovatelé soutěže:
Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR.
Spoluvyhlašovatelé soutěže:
Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a příslušné kraje v případě krajských kol.
 
Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
 
Soutěže se mohou účastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 6200 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.
 
V Libereckém kraji se do letošního ročníku soutěže přihlásilo 16 obcí. Každá obec zařazená do soutěže byla v měsíci červnu navštívena krajskou hodnotitelskou komisí. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které bylo v krajském kole soutěže uděleno ocenění Zlatá stuha. V letošním roce je to obec Kruh.
 
Ocenění v krajském kole:
Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole
Modrá stuha – za společenský život
Bílá stuha – za činnost mládeže
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Kromě těchto ocenění může komise udělit i řadu diplomů a to za vzorné vedení obecní knihovny, vzorné vedení kroniky, za rozvíjení lidových tradic, za kvalitní květinovou výzdobu aj.
 
Základní informace a podklady pro hodnocení získává krajská hodnotitelská komise z prezentace obce, prohlídky obce a z materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Přehled oceněných obcí v LK v letech 1995 - 2019