Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova

Vítězem soutěže Vesnice roku 2019 Libereckého kraje je obec Svojkov

 

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 v Libereckém kraji se stala obec Svojkov na Českolipsku. Hodnotitelská komise ocenila zejména za komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání, práce s mládeží a společenského života.  Zvláštní zřetel je kladen na činnost mateřské školy a spolků, příkladnou péči o historické a přírodní památky, včetně hodnoty kulturní krajiny a stavební fond. V obci je patrná velká míra sounáležitosti a zájmu o společenské dění. Obec je též aktivním členem Svazku obcí Novoborska a destinační agentury Lužické a Žitavské hory.

 

 „V Libereckém kraji se do letošního ročníku soutěže přihlásilo 16 obcí. Ve 25. ročníku soutěže se o titul Vesnice roku 2019 utkalo šest obcí z Liberecka, jedna obec z Jablonecka, pět ze Semilska a čtyři z Českolipska. Přihlášené obce byly hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce,“ řekl Jiří Löffelmann, radní Libereckého kraje pověřený řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, který společně s ostatními subjekty soutěž v Libereckém kraji pořádá.

Desetičlenná komise hodnotitelů navštívila během pěti červnových dnů všechny přihlášené vesnice. Každá obec měla na svou prezentaci maximálně 2 hodiny. Komise hodnotila způsob prezentace obce, body mohli soutěžící nasbírat i například materiály, které obce předložily společně s přihláškou do soutěže. Nejlépe si vedl již zmíněné Svojkov.

Obec Svojkov za vítězství v krajském kole obdrží vedle Zlaté stuhy a postupu do republikového finále také finanční ocenění ve výši 1.000.000 Kč z MMR ČR. Liberecký kraj umožní vítězi krajského kola čerpat dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 500.000 Kč. Slavnostní předání cen proběhne 21. srpna tohoto roku přímo ve vítězné obci, tj. ve Svojkově. Na začátku září navštíví Svojkov celostátní komise soutěže, která následně ze třinácti finalistů vybere letošního vítěze. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2019 bude vyhlášen 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. 

Modrou stuhu za společenský život získala obec Horní Branná ze Semilska, Bílou stuhu za činnost mládeže získala. Oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem putuje do obce Janův Důl na Liberecku. Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí získala obec Bílý Kostel z Liberecka.

V krajském kole soutěže Vesnice roku jsou každoročně udělována Libereckým krajem další ocenění (Ocenění za rozvoj venkova, Skokan roku a Zvláštní ocenění komise), spojená s možností dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova, V letošním roce rozdělí Liberecký kraj za získaná ocenění celkem 500 tisíc korun. Obce, které získaly Diplom za moderní knihovnické a informační služby a Diplom za vzorné vedení obecní kroniky Liberecký kraj obdaruje šeky ve výši 20.000 Kč.

Partner soutěže Vesnice roku 2019, společnost ŠKODA AUTO, zapůjčí na šest měsíců vítězi celostátního kola v kategorii Inovativní obec nový model ŠKODA CITIGO e-Pilot s čistě elektrickým pohonem, který je svým provozem (0 CO2) přínosem pro životní prostředí. V krajském kole Libereckého kraje cenu získala obec Horní Branná. Obec provozuje svůj vlastní televizní kabelový rozvod a rozvod internetu. Dále provozuje obecní webové stránky. Významným informačním zdrojem je obecní TV info kanál. Originálním a zároveň dekorativním řešením je dlaždice s QR kódem (obsahující odkaz na webové stránky obce) umístěná před vstupem do obecního úřadu.

 

 

Umístění účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 v Libereckém kraji

Zlatá stuha – krajský vítěz

Obec: Svojkov (okres Česká Lípa)

 

Modrá stuha – za společenský život

Obec: Horní Branná (okres Semily)

 

Bílá stuha – za činnost mládeže

Obec: Poniklá (okres Semily)

 

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Obec: Bílý Kostel nad Nisou (Okres Liberec)

 

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Obec: Janův Důl (okres Liberec)

 

Skokan roku

Obec: Svijany (okres Liberec)

 

Ocenění za rozvoj venkova

Obec: Bozkov (okres Semily)

 

Zvláštní ocenění komise – Za podporu cestovního ruchu

Obec: Stráž pod Ralskem (Okres Česká Lípa)

 

Cena naděje pro živý venkov - ocenění za nadmístní spolkový život a občanskou společnost

Obec: Všelibice (okres Liberec)

 

Cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)

Obec: Polevsko (okres Česká Lípa)

 

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

Obec: Svijany (okres Liberec)

 

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky

Obec: Horní Branná (okres Semily)

 

Inovativní obec

Obec: Horní Branná (okres Semily)

 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova:

Kategorie A

Obec: Stráž pod Ralskem – Zámek Varterberk

Kategorie B

nebyla udělena

Kategorie C

Obec: Karlovice – Mateřská škola Sedmihorky

 

V letošním roce probíhá již 25. ročník soutěže VESNICE ROKU 2019 v Programu obnovy venkova

Přihlášky do 25. ročníku soutěže, se všemi přílohami, musely být odeslány nejpozději do 30. dubna 2019 na adresu Ministerstva pro místní rozvoj, na jméno Miroslava Tichá, tajemnice soutěže,  Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor rozvoje a strategie regionální politiky, Staroměstské náměstí č. 6, 110 15 Praha 1, mobil: +420 731 628 447, tel: +420 234 154 189, e-mail: Miroslava.Ticha@mmr.cz. Veškeré informace k soutěži najdete na webové adrese www.vesniceroku.cz.

Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním Dnu malých obcí v Praze. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Dle harmonogramu soutěže jsou měsíce květen a červen  vyhrazeny na hodnocení krajských kol. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole.

 
Vyhlašovatelé soutěže:
Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR.
Spoluvyhlašovatelé soutěže:
Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a příslušné kraje v případě krajských kol.
 
Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
 
Soutěže se mohou účastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 6200 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.
 
V Libereckém kraji se do letošního ročníku soutěže přihlásilo 16 obcí. Každá obec zařazená do soutěže byla v měsíci červnu navštívena krajskou hodnotitelskou komisí. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které bylo v krajském kole soutěže uděleno ocenění Zlatá stuha. V letošním roce je to obec Kruh.
 
Ocenění v krajském kole:
Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole
Modrá stuha – za společenský život
Bílá stuha – za činnost mládeže
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Kromě těchto ocenění může komise udělit i řadu diplomů a to za vzorné vedení obecní knihovny, vzorné vedení kroniky, za rozvíjení lidových tradic, za kvalitní květinovou výzdobu aj.
 
Základní informace a podklady pro hodnocení získává krajská hodnotitelská komise z prezentace obce, prohlídky obce a z materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Přehled oceněných obcí v LK v letech 1995 - 2019