Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tato aktivita je podpořena z projektu „Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020“, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

saské logo

         http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp


Aktuality:

Veřejná konzultace Zprávy o vlivu na životní prostředí Programu spolupráce  ČR - Sasko na období 2021+

14. 10. 2021

saské logo

Veřejná konzultace Zprávy o vlivu na životní prostředí byla zahájena

V rámci přípravy Programu spolupráce Česká republika – Sasko 2021–2027 musí být provedeno Strategické posouzení vlivů na životní prostředí (SEA). Cílem SEA je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí v průběhu přípravy programu a přispět k začlenění environmentálních otázek do přípravy a realizace programu. Externím dodavatelem SEA je ÖIR – Rakouský institut pro územní plánování, Vídeň.

Veřejná konzultace Zprávy o vlivu na životní prostředí a návrhu Programového dokumentu Programu spolupráce byla na německé straně zahájena 27. září 2021. Dokumenty jsou zveřejněny na Portálu pro veřejnost Svobodného státu Sasko.

K výše uvedeným dokumentům máte možnost se písemně vyjádřit do 19. listopadu 2021.

Řídicí orgán spolu s externím evaluátorem ÖIR koordinuje veřejnou konzultaci Zprávy o vlivu na životní prostředí a návrhu Programového dokumentu na saské straně. Souběžně probíhá veřejná konzultace také na české straně, za kterou je zodpovědné MŽP. Česká stanoviska je možné odevzdat do 11. listopadu 2021.

Předem Vám děkujeme za Vaši aktivní účast!

Máte dotazy? Kontaktujte Společný sekretariát.

    

 

Mgr. Magda Podsedníková
projektový manažer - programy přeshraniční spolupráce
magda.podsednikova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226926