Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tato aktivita je podpořena z projektu „Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020“, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

saské logo

         http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp


Aktuality:

Při utváření programu na přeshraniční spolupráci pomůže dotazník

19. 05. 2020

Zajímáte se o přeshraniční spolupráci? Přemýšlíte o možných projektech nebo již plánujete přeshraniční aktivity, které chcete zrealizovat s partnery v České republice a v Sasku? Svými informacemi můžete významnou měrou přispět k utváření programu na léta 2021 až 2027.

Na podobě budoucího programu Interreg na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou se aktuálně pracuje. Během příprav programu je pro nás důležité mít informace o poptávce po jednotlivých tématech, o možných projektových nápadech a potenciálních nositelích projektů.

Za účelem výběru, určení priorit a vymezení dotačních oblastí budoucího programu spolupráce potřebujeme Váš názor a Vaše nápady. Z tohoto důvodu provádíme dotazníkové šetření. Českou jazykovou verzi online dotazníku naleznete v české jazykové verzi Portálu pro veřejnost Saské státní vlády pod odkazem https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/sn-cz2020cz/beteiligung/aktuelle-themen/1020094. Vyplnit dotazník je možné od 11. května do 5. června.

Výše uvedený odkaz vede k české jazykové verzi dotazníku. Aby však bylo možné se v systému kompletně pohybovat v českém jazykovém prostředí, je třeba systém přepnout na český jazyk pomocí symbolu zeměkoule/glóbu v záhlaví Portálu pro veřejnost. Poté budete mít celé portálové prostředí k dispozici v českém jazyce. Poté na stránce klikněte vlevo nahoře na odkaz “Dotazníkové šetření“, abyste se dostali přímo k dotazníku.

loga

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324