Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Tato aktivita je podpořena z projektu „Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020“, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

saské logo

         http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp


Aktuality:

Máte zájem spolupracovat se Saskem v oblasti výzkumu a vývoje? Vyplňte dotazník

31. 07. 2019

Program přeshraniční spolupráce Česko — Sasko 2021+ chystá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.  O jeho přípravách jednalo s kraji v oblastech  regionálního rozvoje, životního prostředí, kultury a cestovního ruchu, vzdělávání a zaměstnanosti.  Ke spolupráci přizvalo i Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje.

Nově by do programu mohla být zařazena i oblast inovací, ve které byl stanoven cíl s názvem Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání. V jeho rámci byla zvolena dílčí témata vhodná pro jeho naplnění: podpora inovací formou přeshraničních voucherů, podpora transferu know-how v oblasti podpory inovací na úrovni jednotlivých krajů, pilotní projekty v rámci rozvoje tématu smart cities a oběhového hospodářství, síťování, seznamování a sdílení zkušeností v různých oblastech a vlastní výzkumné aktivity.

Jelikož by se jednalo o nový cíl, požádalo ministerstvo pro místní rozvoj o uspořádání podrobnějšího průzkumu, který zjistí zájem o výše uvedená témata a zájem o spolupráci se saskou stranou v oblasti výzkumu a vývoje.

Rádi bychom proto zdvořile požádali o odpovědi u dvou otázek, které naleznete v dotazníku na této webové adrese: /survey/d/W8S7O4N4I2H4U5C2I. Více informací se lze dozvědět na telefonním čísle  485 226 494 nebo na e-mailové adrese karolina.vicanova@kraj-lbc.cz.

 

logagaga

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324