Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

CZ-pl logo

Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu Interrer V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2021

č. CZ.11.5.125/0.0/0.0/15​00010_007/0000010

http://www.cz-pl.eu/

E-learningový kurz polštiny

19. 01. 2021

PL logo

 

Evropské uskupení pro územní spolupráci NOVUM nabízí bezplatný kurz polštiny.

Kurz je určen zejména pro neziskový sektor a veřejný sektor (obce, kraje, jejich svazky a organizace, neziskové organizace, profesní komory, spolky apod.)  z území Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje.

Kurz je pro zájemce zdarma. Bližší informace zde.

Zahájení je předpokládáno v jarních měsících tohoto roku. 

Kurz je pro zájemce zdarma.

 

Kontakt: 

Miroslav Vlasák

zástupce ředitele

Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM

E-mail: miroslav.vlasak@euwt-novum.eu

 

Mgr. Magda Podsedníková
magda.podsednikova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226926

PL logo

 4. výzva v prioritní ose 4 s cílem zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu, s důrazem na spolupráci v době pandemie COVID-19 a poté

Podpořeny budou tyto aktivity:

• Posílení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v případě náhlých a neočekávaných překážek ovlivňujících přeshraniční spolupráci (např. omezení propustnosti hranice z důvodu pandemie, bezpečnostních hrozeb apod.)a příprava na takové situace:

  • Přeshraniční spolupráce institucí v době uzavření hranic a v době po otevření hranic s omezenými možnostmi styku např.v oblasti mobility na trhu práce, výměny informací v rámci platných omezení na obou stranách hranice, vytváření digitálních platforem a vzájemných propojení na dálku spolupracujících subjektů apod.
  • Vytvoření plánů a postupů pro přeshraniční spolupráci institucí v případě fyzického uzavření či omezení prostupnosti hranice z důvodu náhlých a neočekávaných situací.
  • Tvorba kanálů a mechanismů výměny a sdílení informací a dat, včetně realizace společných či propojování existujících informačních systémů.
  • Posílení informovanosti lokálních komunit o aktuální situaci spojené s propustností hranice.

• Další aktivity, uvedené v kap. 3.D Příručky pro žadatele

Příjem pro předkládání projektových záměrů, které jsou nezbytné pro následné podání plných projektových žádostí, probíhá pouze do 15. 12. 2020 prostřednictvím online formuláře.

Informační školení, týkající se zaměření výzvy a individuální konzultace budou probíhat online formou.

  • Na konzultace s pracovníky Společného sekretariátu je možné se přihlásit prostřednictvím tohoto formuláře.
  • Školení se budou konat ve dnech 12. a 25. 11. 2020. Technické podrobnosti budou zveřejněny později.

Výzva má zejména tato hlavní specifika:

• Nelze realizovat aktivity podporované v PO 1.
• Nelze realizovat stavební práce.
• Nelze realizovat nákup vozidel vč. speciálních vozidel.
• Maximální částka dotace z EFRR činí 60 000 EUR / partnera (80 000 EUR v případě vedoucího partnera).
• Projekty je nutné ukončit nejpozději 30. 9. 2023 (vydávání právních aktů úspěšným projektům předpokládáme od léta 2021).
• Alokace výzvy bude průběžně navyšována v závislosti na realizačních úsporách postupně ukončených projektů PO 4.

Více informací na webu Programu