Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Interreg V - A - Česká republika - Polsko (2014-2020)


CZ-pl logo

Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu Interrer V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2021

č. CZ.11.5.125/0.0/0.0/15​00010_007/0000010

http://www.cz-pl.eu/

E-learningový kurz polštiny

19.01.2021  /    Evropské uskupení pro územní spolupráci NOVUM nabízí bezplatný kurz polštiny. Kurz je určen zejména pro neziskový sektor a veřejný sektor (obce, kraje, jejich svazky a organizace, neziskové organizace, profesní komory, ...

 

 

Zadejte text