Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Interreg V - A - Česká republika - Polsko (2014-2020)


Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu Interrer V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2021

CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000010
 

Logo CZ_PL

Webové stránky programu
http://www.cz-pl.eu/

youtubefb

Představujeme projekty: "Co vám projekt dal či vzal?"

Firmičky (Společná cesta k podnikavosti ve školách)  - pohled projektové manažerky

Firmičky (Společná cesta k podnikavosti ve školách)  - pohled finanční manažerky

Alternativa bez hranic

Brána do světa sbírek

Drugstop - Podpora přeshraniční spolupráce policejních jednotek s cílem zvýšení efektivity boje s drogovou kriminalitou

Krkonošská kulturní setkání

GECON - geologická příhraniční kooperační síť

Stolní tenis bez hranic

Rozhledny, vyhlídky a turistické trasy v příhraničních horách

Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš

Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí

Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš

Bezpečné pohraničí

 

 


PL logo

SPOT

Společně změníme pohraničí CZ-PL/Razem zmieniamy pogranicze CZ- PL

Spot ukazuje fotografie ze společných projektů zaměřených na cestovní ruch.

Podívejte se, jak se mění česko-polské pohraničí. Vznikají nové pěší trasy a cyklotrasy, staví se singltreky, rekonstruují se kulturní památky a z kopců je lepší výhled díky novým rozhlednám.

Spot vznikl ve spolupráci Dolnoslezského vojvodství, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje, za finanční podpory Společného sekretariátu - Centra pro regionální rozvoj České republiky.


Aktuality:

E-learningový kurz polštiny

19.01.2021  /    Evropské uskupení pro územní spolupráci NOVUM nabízí bezplatný kurz polštiny. Kurz je určen zejména pro neziskový sektor a veřejný sektor (obce, kraje, jejich svazky a organizace, neziskové organizace, profesní komory, ...

PL logo

 4. výzva v prioritní ose 4 s cílem zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu, s důrazem na spolupráci v době pandemie COVID-19 a poté

Podpořeny budou tyto aktivity:

• Posílení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v případě náhlých a neočekávaných překážek ovlivňujících přeshraniční spolupráci (např. omezení propustnosti hranice z důvodu pandemie, bezpečnostních hrozeb apod.)a příprava na takové situace:

  • Přeshraniční spolupráce institucí v době uzavření hranic a v době po otevření hranic s omezenými možnostmi styku např.v oblasti mobility na trhu práce, výměny informací v rámci platných omezení na obou stranách hranice, vytváření digitálních platforem a vzájemných propojení na dálku spolupracujících subjektů apod.
  • Vytvoření plánů a postupů pro přeshraniční spolupráci institucí v případě fyzického uzavření či omezení prostupnosti hranice z důvodu náhlých a neočekávaných situací.
  • Tvorba kanálů a mechanismů výměny a sdílení informací a dat, včetně realizace společných či propojování existujících informačních systémů.
  • Posílení informovanosti lokálních komunit o aktuální situaci spojené s propustností hranice.

• Další aktivity, uvedené v kap. 3.D Příručky pro žadatele

Příjem pro předkládání projektových záměrů, které jsou nezbytné pro následné podání plných projektových žádostí, probíhá pouze do 15. 12. 2020 prostřednictvím online formuláře.

Informační školení, týkající se zaměření výzvy a individuální konzultace budou probíhat online formou.

  • Na konzultace s pracovníky Společného sekretariátu je možné se přihlásit prostřednictvím tohoto formuláře.
  • Školení se budou konat ve dnech 12. a 25. 11. 2020. Technické podrobnosti budou zveřejněny později.

Výzva má zejména tato hlavní specifika:

• Nelze realizovat aktivity podporované v PO 1.
• Nelze realizovat stavební práce.
• Nelze realizovat nákup vozidel vč. speciálních vozidel.
• Maximální částka dotace z EFRR činí 60 000 EUR / partnera (80 000 EUR v případě vedoucího partnera).
• Projekty je nutné ukončit nejpozději 30. 9. 2023 (vydávání právních aktů úspěšným projektům předpokládáme od léta 2021).
• Alokace výzvy bude průběžně navyšována v závislosti na realizačních úsporách postupně ukončených projektů PO 4.

Více informací na webu Programu